© ATV

Te weinig kerkgangers en vrijwilligers: erediensten in Massenhoven stoppen eind april

Massenhoven -

De erediensten in de Sint-Stefaankerk van Massenhoven komen ten einde. Op 22 april volgend jaar om 14u vindt een speciale afscheidsdienst plaats. Met gemiddeld vijf tot tien gelovigen in de kerk en slechts twee vrijwilligers die zich wilden engageren, was er geen andere weg meer mogelijk. Doopsels, uitvaarten en huwelijken blijven voorlopig wel mogelijk.

Kristin Matthyssen

Massenhoven maakt deel uit van de pastorale eenheid Sara en Abraham. Wat de parochies uit Groot-Zandhoven betreft is Massenhoven de eerste kerk waar de eucharistievieringen en gebedsdiensten in het weekend stoppen. Omdat de andere parochies nog meer vrijwilligers hebben om activiteiten te ontwikkelen, hebben ze in het kader van het kerkenbeleidsplan nog wat meer tijd gekregen.

Op 22 april 2023 om 14u vindt een speciale afscheidsdienst plaats met receptie en fototentoonstelling. Op 3 juni is er voor het laatst een eerste-communieviering in de Sint-Stefaankerk.

“Voorlopig blijven doopsels, huwelijken en begrafenissen nog doorgaan in onze dorpskerk. Voor hoe lang nog is niet bekend. De verwachting is dat ook deze zullen eindigen”, zegt Caroline Gommeren van het parochieteam.

Naar de gebedsdiensten en eucharistievieringen komen gemiddeld nog vijf tot tien gelovigen in Massenhoven. In sommige andere parochiekerken van Groot-Zandhoven zijn dat er niet veel meer, maar daar is het vrijwilligersteam wel groter. “Hier waren er zeven kandidaat-vrijwilligers aanwezig bij een vergadering, maar op de vraag wie zich echt wou engageren staken er slechts twee hun hand op”, vertelt Gommeren. “Misschien dat de rest ook niet echt wist wat er van hen verwacht werd, wat het moeilijker maakt”.

Tot de afscheidsviering blijft er elke tweede zaterdag van de maand een eucharistieviering in de kerk van Massenhoven en elke vierde zaterdag van de maand een gebedsdienst. Beiden telkens om 18.30u.

De kerk van Massenhoven. ©  Kevin Verboven

Onlangs werd Louis Van Luyten nog in de bloemetjes gezet voor zijn 65 jaar kosterschap in Massenhoven. Aan hem zal het niet liggen.

De vormsels worden al langer gezamenlijk met Viersel en Zandhoven georganiseerd. Wat er nu met de eerste communies gaat gebeuren is nog niet duidelijk, maar waarschijnlijk zullen ze ook samen met communicanten uit de omliggende parochies gebeuren.

De gemeentelijke basisschool in Massenhoven heeft nog nood aan een eigen turnzaal. Nu turnen ze in de parochiezaal. Of een turnkerk zoals in Hemiksem niets zou zijn? De kerk van Massenhoven heeft van de vijf kerken in Groot-Zandhoven de geringste erfgoedwaarde. De kerktoren werd enkele keren vernield en opnieuw opgebouwd. In 1995 werd de kerk nog helemaal gerestaureerd. Of en wanneer de kerk van Massenhoven ontwijd wordt, is nog onduidelijk. De gemeente liet onlangs nog de kerkmuur restaureren en legde de omgeving opnieuw aan, wat betekent dat ze de kerk sowieso in ere wil houden. “Welke invulling ze straks krijgt weten wij ook niet”, zegt Gommeren. “Maar het is wel duidelijk dat ze onderhouden zal blijven.”

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Bekijk meer ATV