© ATV

Provincie Antwerpen moet 52 miljoen euro zoeken, belastingen van 40 naar 43 euro door indexering

Antwerpen -

De provinciebelasting voor Antwerpenaren blijft dezelfde, maar wordt geïndexeerd. Dat betekent dat inwoners van de provincie volgend jaar 43 in plaats van 40 euro betalen. Verder ontsnapt ook de provincie niet aan de crisis. Zemoet 52 miljoen euro besparen en gaat tegelijkertijd toch investeren.

Patrick Van de Perre

Het Antwerpse provinciebestuur moet die 52 miljoen euro de volgende jaren ergens vandaan zien te halen. Dat komt onder andere omdat de meerkost voor energie en de inflatie fors tegenvallen. Kort samengevat komt het erop neer dat de provincie meer dan ooit inzet op kerntaken zoals mobiliteit, duurzaamheid en onderwijs.

Een deel van de meerkost wordt betaald met de financiële buffer die de provincie de jongste jaren heeft aangelegd. “We hebben zuinig beleid gevoerd, maar met de crisissen die nu op ons afkomen zullen we ook moeten bezuinigen”, zegt gedeputeerde Jan De Haes (N-VA).

Ter illustratie: de provincie zal de volgende drie jaar 6,75 miljoen euro extra aan energiekosten moeten uitgeven voor al haar gebouwen, van het Suske en Wiske Museum tot scholen en dergelijke meer. “Dit bewijst nogmaals hoe belangrijk het is om te investeren in duurzaamheid. In het vorige provinciegebouw waren we 1,7 miljoen euro per jaar aan energie kwijt. In het nieuwe gebouw is dat 553.000 euro”, vervolgt Jan De Haes.

Waar wordt er gesneden?

Dat de provincie uit het Suske en Wiske Museum in Kalmthout stapt is al langer bekend. “Cultuur is niet langer een kerntaak van de provincie en daarom gaan we op zoek naar een overnemer. Ook het parkje Hof van Leysen in de Markgravelei willen we overdragen. Daarover lopen gesprekken met het district Antwerpen”, zegt gedeputeerde Luk Lemmens (N-VA).

Gedeputeerde Luk Lemmens: “We gaan de functies van de 250 mensen die de volgende jaren met pensioen gaan nauwkeurig onderzoeken alvorens we opnieuw aanwerven.” © Britt Guns 

Ook het personeelsbestand wordt onder loep genomen. Naakte ontslagen komen er niet. Wel zullen er de volgende drie jaar 250 mensen met pensioen gaan. “Dat wil niet zeggen dat we niemand gaan vervangen. Wel dat we nauwkeurig gaan bekijken welke functies nog nodig zijn en welke niet”, aldus nog Luk Lemmens.

Hoeveel natuurlijke afvloeiingen er de volgende jaren zullen volgen, is dus nog onduidelijk. Zo is evenmin bekend welk patrimonium de provincie gaat verkopen. Maar dat een deel ervan wordt afgestoten is zeker. Tot slot wil de provincie ook de bibliotheek en uitleendienst van DocAtlas stoppen in 2025.

“Naar voorbeeld van de stad Turnhout wordt een integratie in de bibliotheek van andere steden gezocht. In Antwerpen zit deze dienst, die vooral gebruikt wordt door leerkrachten, in de gebouwen van de stedelijke inburgeringsdienst Atlas. We hopen dat de stad de werking kan overnemen”, zegt gedeputeerde Kathleen Helsen (CD&V).

Toch nog investeren

Ondanks alles wil de provincie de volgende jaren toch nog blijven investeren. “Met de focus op onze basisopdrachten willen we investeren in een duurzaam beleid. Zo kunnen we als overheid een antwoord bieden aan de toenemende snelheid waarmee maatschappelijke, economische en politieke veranderingen zich aandienen”, verduidelijk Luk Lemmens.

Er wordt onder andere geïnvesteerd in woon-werkverkeer. De provincie zal, samen met stad Antwerpen, volgend jaar extra geld uittrekken voor de havenverbinding Antwerpen-Bergen-op-Zoom. Het gaat om een investering van 1,6 miljoen euro op een totaal van 11,5 miljoen dat de provincie in eigen fietsostrades investeert.

Verder zal er volgend jaar 12,6 miljoen euro geïnvesteerd worden in het provinciaal onderwijs. Dat geld gaat onder meer naar infrastructuur en didactisch materiaal. Ook voor het Vrijbroekpark in Mechelen wordt geld uitgetrokken.

De provincie investeert in 2023 350.000 euro en voorziet in de meerjarenplanning 900.000 euro. De hotelruïne, in Mechelen beter bekend als het spookhotel, wordt met dat geld omgebouwd tot een belevingspunt voor wandelaars en natuurliefhebbers.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

MEER OVER Meest gelezen