De coalitie van Kasterlee tussen CD&V en Open Vld bij het begin van deze legislatuur. De meerderheid laat de aanvullende personenbelasting dalen. © Bart Van den Langenbergh

Gemeentebestuur van Kasterlee laat personenbelasting dalen: “Nu de koopkracht daalt, is deze verlaging meer dan welkom”

Kasterlee -

De coalitie van CD&V en Open Vld in Kasterlee neemt in deze moeilijke tijden de opmerkelijke beslissing om met onmiddellijke ingang de aanvullende personenbelasting te verlagen van 7,3% naar 7%. “Nu de koopkracht van de inwoners van Kasterlee, Lichtaart en Tielen daalt, is deze verlaging meer dan welkom”, zegt Rita Thijs, fractievoorzitter van coalitiepartner Open Vld in Kasterlee.

Bart Van den Langenbergh

De inwoners van Kasterlee kunnen rekenen op een belastingverlaging van het gemeentebestuur. De coalitie van CD&V en Open Vld laat de aanvullende personenbelasting dalen van 7,3% naar 7%. “Dit is al de derde verlaging van de aanvullende personenbelasting die ik als burgemeester mag doorvoeren”, zegt Ward Kennes (CD&V), burgervader van Kasterlee. “In 2013 ging die belasting in Kasterlee van 7,8% naar 7,5%. In 2020 daalde ze verder naar 7,3%. Maar nu duiken we met een derde daling van 7,3% naar 7% onder het Vlaamse gemiddelde van 7,18%. Dit was altijd mijn ambitie.” De aanvullende personenbelasting (APB) is met een geraamd bedrag van 8,86 miljoen euro 2023 de belangrijkste inkomstenbron van de gemeente, naast de opcentiemen voor onroerende voorheffing (OOV) en de gemeentelijke saneringsbijdrage.

Goedkopere oplossingen

Toch is het ook in Kasterlee zo dat de sterk gestegen kosten van energie en personeel als van materialen voor investeringen wegen op het gemeentelijk budget. Volgens het lokaal bestuur kosten de indexering van de lonen (+810.000 euro) en de stijgende energieprijzen (+675.000 euro) de gemeente in 2023 1,5 miljoen euro extra. “Maar als schuldenvrije gemeente met een gezond financieel beleid is Kasterlee goed gewapend om ook deze crisis aan te gaan,” zegt Gert Storms (CD&V), schepen van Financiën in Kasterlee. “Voor een aantal projecten werken we goedkopere, maar even efficiënte oplossingen uit zoals zonnewering, zandbakken en buurtbanken. De vernieuwing van crisiswoningen wordt voorlopig gewijzigd naar huurwoningen op de privémarkt. In overleg met de kerkfabrieken zoeken we ook naar goedkopere oplossingen voor de renovaties van kerkgebouwen.” De gemeente werkt ook een spreiding van geplande rioleringsprojecten uit en spreidt ook de plaatsing van nieuwe fietsenstallingen.

Koopkracht

Het lokaal bestuur is tevreden dat er ook iets voor de belastingbetaler zelf uit de bus kon komen. “Het verlagen van de aanvullende personenbelasting was voor Open Vld en CD&V een van de doelstellingen voor deze legislatuur”, reageert coalitiepartner Rita Thijs (Open Vld). “Het stapsgewijs verlagen van de personenbelasting laat ons toe om te anticiperen op onvoorziene omstandigheden. Dankzij een evenwichtige begroting kunnen we ondanks het feit dat de gemeente kampt met stijgende kosten ons plan voor een tweede APB-verlaging deze legislatuur toch doorvoeren. Nu de koopkracht van de inwoners van Kasterlee, Lichtaart en Tielen onder druk staat, is deze verlaging meer dan welkom.”

De APB daalt met onmiddellijke ingang voor de inkomsten van 2022. Voor de jaren 2023 tot en met 2025 gaat het om een totale daling van 919.000 euro. “De minderopbrengst is voelbaar in de gemeentekas en blijft omgekeerd in de portemonnee van de Kastelse belastingbetaler”, besluit Ward Kennes. Het aantal opcentiemen op de onroerende voorheffing blijft behouden op 714 in Kasterlee.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners