©  RR

Huisartsen willen ziektebriefje afschaffen, bedrijven reageren verdeeld: van “er wordt al genoeg geprofiteerd” tot “meer vertrouwen”

Huisartsenvereniging Domus Medica heeft vier voorstellen gedaan om het nijpende tekort aan huisartsen op te lossen. Een van de voorstellen – het afschaffen van het ziekte-attest voor korte afwezigheden – lokte veel reactie uit. Ondernemersorganisaties uiten zich al langer kritisch over het voorstel. Maar hoe zien bedrijfsleiders het zelf in de praktijk? Wij spraken iemand pro afschaffing, en iemand contra.

Sylvia Mariën