De gemeente gaat het voormalige postgebouw wellicht weer verkopen. © Guy Delforge

Kans is groot dat Bornem oud postgebouw weer verkoopt, gemeentediensten blijven op site Hemelhof

Bornem -

Op de plaats van het voormalige postgebouw in de Boomstraat in Bornem komt geen nieuw administratief centrum voor de gemeente. Dat is de belangrijkste beslissing die het Bornemse gemeentebestuur nam bij het actualiseren van het lopende meerjarenplan. De gemeentediensten blijven op de site Hemelhof.

Guy Delforge

De gemeente kocht het oude postgebouw in de Boomstraat in het voorjaar 2020 voor 950.000 euro. Het was een zogeheten strategische aankoop met het oog op een nieuw masterplan voor de Bornemse winkelstraat. Er circuleerden sinds die aankoop veel geruchten en plannen: van een parking tot het bouwen van een supermarkt of appartementen. Het leek er ook lange tijd op dat er nieuw complex zou komen met handels- en woonfunctie, maar ook een nieuw gebouw voor de gemeentediensten.

Die laatste piste is sinds gisteren van tafel. Het gemeentebestuur actualiseerde – zoals dat jaarlijks gebeurt – het meerjarenplan en daarbij werd beslist dat er geen gemeentehuis komt op de plaats van de vroegere post, maar dat de diensten van gemeente en Sociaal Huis op de site van het Hemelhof aan de Hingenesteenweg blijven. “We herbekijken de ruime omgeving rond het vroegere postgebouw”, zegt burgemeester Greet De bruyn (CD&V).

“Van het voorziene budget van 3,55 miljoen voor 2023 houden we nog 550.000 euro over. Voor ons is het duidelijk geworden dat er in het dossier niet zo veel mogelijkheden zijn. De initiële insteek van het vorige bestuur was een project ontwikkelen op de site van de oude post en de twee gebouwen op de hoek van de Ruiterstraat en de Boomstraat. Op basis van de gesprekken die we voerden na de installatie van het nieuwe bestuur bleek al snel dat het dossier geblokkeerd zit. Je hebt dan twee keuzes: je houdt het geblokkeerd en de postsite blijft staan of je praat erover door, op zoek naar een oplossing.”

Van de 3,5 miljoen euro die was ingeschreven was het grootste deel voorbehouden voor de aankoop van de twee panden op de hoek. “We laten de piste van die aankoop nu los en bekijken wat er verder mogelijk is. Misschien verkopen we het postgebouw, misschien gaan we naar een project waarbij we samenwerken met een private projectontwikkelaar.”

In elk geval moet minstens een deel van het project gericht zijn op kleinhandel, want de gemeente kreeg voor de aankoop van het postgebouw een subsidie van 285.000 euro. Die subsidie past in een programma waarbij steden en gemeenten panden aankopen om het kernwinkelgebied en de handel te versterken. Het gemeentebestuur heeft voor 2024 een ontvangst van een miljoen euro ingeschreven voor de verkoop van het gebouw.

Participatietraject

“De ontwikkeling daar moet in elk geval passen in het Masterplan Boomstraat dat we nog opmaken”, zegt De bruyn. “Heel binnenkort start een participatietraject en we passen dat masterplan ook in het Ruimtelijk Structuurplan Bornem 2040.”

De gemeentediensten blijven dus op de site Hemelhof. Momenteel wordt bestudeerd wat daarvoor moet gebeuren. In de gewenste ontwikkeling binnen het toekomstig ruimtelijk structuurplan is de site ingekleurd voor verdichting. Of daar een herinrichting van de bestaande gebouwen, een nieuwbouw of vernieuwbouw nodig is, moet nog worden beslist.

De gemeentediensten blijven in he Hemelhof. © Guy Delforge

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners