Juf Sophie op school. © Dirk Kerstens

Juf Sophie schrijft open brief aan minister Ben Weyts na negatieve evaluatie: “Een school is meer dan lesgeven alleen”

Antwerpen -

Juf Sophie kreeg vorige week de onderwijsinspectie over de vloer in haar basisschool in Antwerpen-Noord. Omdat het vak Mens en Maatschappij een onvoldoende behaalde, kreeg de volledige school een negatieve evaluatie. Volgens de inspectie moet de school meer focussen op leren en andere ballast overboord gooien. “Maar wat als ballast betekent een kind een warme kop soep geven tegen de honger?”

Rebecca Van Remoortere

Juf Sophie Geentjens en haar collega’s van hun basisschool in Antwerpen-Noord zijn er het hart van in. Ze kregen vorige week een negatieve evaluatie van de onderwijsinspectie. De school kreeg het label rood, de inspectie komt binnen drie jaar terug. “Als we dan nog eens negatieve evaluatie krijgen, moeten we misschien zelfs sluiten.”

Sophie schrijft nu een open brief aan minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA). Ze wil het belang van menselijkheid in haar job in de verf zetten. “Ik doe dit niet omdat we het verslag willen aanvechten, maar ik wil wel pleiten om menselijkheid voorop te zetten”, zegt ze.

De juf wil haar school niet bij naam noemen, maar het gaat over een kleine school in de buurt van het Sint-Jansplein in Antwerpen-Noord. “Onze school kampt met de problemen van een school in een grootstedelijke context. We staan dagelijks voor uitdagingen. Toen we vernamen dat de inspectie zou komen en ons zelf twee vakken liet kiezen om te evalueren, kozen we bewust voor de vakken Nederlands en Mens en Maatschappij. We wilden tonen dat we veel inspanningen doen om al onze leerlingen zo ver mogelijk te krijgen in hun leerprestaties. Een groot deel van onze leerlingen heeft het Nederlands niet als thuistaal. Voor Nederlands kregen we dan ook een positieve evaluatie van de inspectie.”

Het tweede luik voor de inspectie was Mens en Maatschappij. Een breed vak dat gaat van leren over de werking van de Antwerpse haven tot kansarmoede. “Ook dat vak brengt enorme uitdagingen voor ons mee. We kozen dat vak voor de inspectie omdat we weten dat we daar nog tips en begeleiding in kunnen gebruiken. We wilden daar graag verder mee aan de slag.”

Voor dat vak stelt de overheid jaarlijks een genormeerde toets op die de leerlingen van het zesde jaar krijgen. “De inspectie bekeek alleen de resultaten van de toets vorig jaar, een moeilijk coronajaar. Zeker voor onze leerlingen die thuis niet allemaal een laptop en hulp voor handen hebben. Die resultaten waren inderdaad niet goed.”

Daardoor kreeg de school rood van de inspecteurs. “We zijn ons zeer bewust van onze werkpunten en groeikansen. Jammer genoeg besliste een computeralgoritme dat we een negatieve evaluatie hebben gekregen. We moeten nu onze motivatie even terug gaan zoeken.”

Zo’n verslag van de inspectie komt ook online en is openbaar te raadplegen. “We willen niet dat ouders denken dat onze school het niet goed doet, terwijl wij net het gevoel hebben dat we tot het uiterste gaan voor onze leerlingen. Voor ons betekent school ook een warme jas bieden aan een kind dat er geen bij zich heeft, een kop soep uitdelen of anderstalige ouders helpen met moeilijke brieven die ze thuis krijgen”, zegt juf Sophie.

Volgens Sophie klonk het bij de inspectie dat de school meer moet focussen op leren en andere ballast overboord moet gooien. “Waarom inzitten met een kind dat honger heeft als je ook spelling kan geven? Of zal een kind dat zonder winterjas in de sneeuw moet spelen het wel vanzelf warm krijgen, als het de tafels van vermenigvuldiging kent”, schrijft Sophie in haar brief.

“Wij willen eerst voldoen aan de basisbehoeften van onze kinderen, dat doen we met liefde. We doen zo hard ons best, we zijn onderbemand, veel leerkrachten vallen uit en iedereen loopt al op de tippen van de tenen. Deze evaluatie raakt ons allemaal. Gelukkig staan we sterk als hecht team en gaan we er nu alles aan doen om binnen drie jaar een groene evaluatie te krijgen. En ondertussen mag Ben Weyts altijd eens in mijn klas mee les komen volgen.”

De open brief van juf Sofie lees je hieronder:

Bij minister Weyts klinkt het dat de onderwijsinspectie vooral wil optreden als behulpzame begeleider. “We laten de onderwijsinspectie de laatste jaren evolueren: de ‘billentikker’ van vroeger wordt veel meer een behulpzame begeleider die scholen ondersteunt bij het opkrikken van de onderwijskwaliteit. Maar die onderwijskwaliteit blijft natuurlijk wel de essentie. We willen het proces van deze school zeker niet maken in de media. Het schoolteam krijgt zelf wel nog meer tekst en uitleg bij de beoordelingen van de inspectie.”.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners