In het geboortebos zijn het de kinderen die planten, nu © mgk

Kapellen wordt met de klap 200 bomen rijker

Kapellen -

De groenarbeiders van de gemeente steken de handen uit de mouwen om meer dan 200 nieuwe bomen aan te planten op de bermen en pleinen in verschillende straten en wijken van de gemeente.

- Dode of zieke bomen worden vervangen en lege bermen worden, waar mogelijk, voorzien van extra groen. Zo komen er alvast bomen in de bermen in de Koraalstraat en de Frans De Peuterstraat. Ook in de Vredenburchwijk worden nieuwe bomen aangeplant. Zo worden de brede grasbermen van de Sparrenlaan ter hoogte van de speeltuin opgewaardeerd met drieëntwintig nieuwe winterlindes. 

De voormalige speeltuinzone in de Albertdreef wordt verder omgevormd tot groenzone met extra bomen en een gemengde haag. In het gemeentepark worden in de loop van deze maand meer dan vijftig nieuwe bomen en extra struiken aangeplant.

Externe aannemers helpen bij het aanplanten van eenentachtig nieuwe laanbomen in de Bernard De Vadderlaan. In Putte wordt tussen de Harklaan en Sikkellaan een nieuwe biodiverse groenzone ontwikkeld.

“Het gemeentebestuur tekende in op het burgemeestersconvenant, het klimaatpact en het bomencharter. In al deze campagnes is het creëren van een kwalitatieve en duurzame leefomgeving een belangrijk doelstelling. Bomen spelen daarbij een zeer belangrijke rol”, laat verantwoordelijk schepen Frederic van Haaren (Open Vld) weten.

Bomen fungeren als watermanagers, hittedempers en luchtfilters. Ze maken deel uit van en ondersteunen de biodiversiteit. Bomen leveren vele belangrijke ecosysteemdiensten, die we in tijden van een veranderd klimaat steeds harder nodig hebben”, vult van Haaren nog aan.

(evdw)

Aangeboden door onze partners
Aangeboden door onze partners