Voorlopig geen slimme ledverlichting.  

Voorlopig geen slimme ledverlichting in donkere straatjes polderdistrict

Berendrecht, Zandvliet, Lillo -

Tijdens de jongste vergadering van de districtsraad vroeg raadslid Marc Maes (N-VA) of het niet mogelijk was om in een van de donkere straten slimme ledverlichting te gebruiken. Het district heeft daarvoor echter nog geen budget voorzien.

Openbare verlichting doet meer dan alleen de straten verlichten. Het zorgt voor basiszicht en veiligheid voor zwakke weggebruikers en bestuurders. Maar openbare verlichting kost geld. Straatverlichting neemt soms tot 40% van het energieverbruik van een stad voor haar rekening. Het komt erop aan om economische en duurzame keuzes te maken.  

De combinatie van ledstraatverlichting en een intelligent beheerssysteem biedt tal van mogelijkheden om de energiekosten drastisch te verlagen. De Stad Antwerpen kondigde recent aan de straatverlichting tussen 1u en 5u te doven vanaf januari.

Marc Maes: “De verbindingsweg tussen de Bosstraat en de Monnikenhofstraat wordt gebruikt door wandelaars en fietsers. Het is de trage verbinding tussen de woonwijken aan de Bosstraat, de seniorenwoningen aan het Dienstencentrum Molengeest en het grootwarenhuis Carrefour, het stedelijk bibliotheekfiliaal, de apotheek en de Lijn-halte Viswater. Het straatje is maar 250 m lang en dus perfect geschikt als proefopstelling om slimme ledstraatverlichting te plaatsen. Het gaat dan over ledlampen die tijdelijk aangaan wanneer een voetganger of fietser nadert.”

Maes wil weten of het districtsbestuur bereid is om te investeren in dit proefproject en om zo mee de kar te trekken van duurzame en veilige straatverlichting. Er kan volgens Maes aan beheerder Fluvius of de hogere overheid ook worden gevraagd om hiervoor de nodige middelen te voorzien.

Verantwoordelijk schepen Rudi Sempels (N-VA) ziet wel wat in het systeem, maar laat weten dat het district hiervoor op dit moment geen budget heeft voorzien. Hij gaat wel informeren bij Fluvius en de hogere overheid.

(evdw)

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners