Met speciaal materieel werden de bloembollen in de bermen van de Bellevuedreef gestopt. © Gemeente Schilde

Bellevuedreef wordt nog mooier: gemeente plant bloembollen tussen oude bomen

Schilde -

Volgend voorjaar zou de al statige Bellevuedreef er nog een stuk fleuriger moeten bijliggen. De gemeente plantte zopas honderden bloembollen tussen de bomen. Ze vraagt de bewoners meteen om hun bermen tegen de gewoonte in, voortaan niet meer te maaien. “Wij nemen het maaibeheer over en komen voortaan nog maar twee keer per jaar langs”, kondigt burgemeester Dirk Bauwens (N-VA) aan.

De gemeente Schilde keurde onlangs zijn nieuwe natuurplan goed. Een belangrijk doel van dit plan is het verbinden van de groene gebieden in Schilde. “De eenvoudigste manier om snel de biodiversiteit te verbeteren”, aldus schepen van Milieu Olivier Verhulst (Open Vld). “Door de bermen in een straat duurzaam en natuurlijk te beheren, kunnen deze zo’n groene natuurverbinding worden. Het aanplanten van bloembollen is hiervoor de eerste stap.”

Ook het behoud van het beschermde landschap dat de Bellevuedreef samen met het Schildehof vormt, zet de gemeente ertoe aan het bermbeheer in deze omgeving te veranderen. In de dreef staat een dubbele bomenrij langs elke zijde van de weg. Om de levenskansen van deze oude bomen te verbeteren, is het noodzakelijk de natuurlijke kringloop te herstellen.

“Tot op vandaag zien we onze bermen het liefst met mooi kort gemaaid gras en weggeharkte bladeren. Hierdoor droogt de bodem uit en krijgt deze geen extra voedingstoffen. De bomen hebben het moeilijk, worden sneller ziek en groeien niet goed”, weet Verhulst.

© Gemeente Schilde

Maaibeleid

Zopas werden de bloembollen deskundig in de bodem gestopt in het gedeelte van de één kilometer lange dreef dat het dichtst bij het park ligt. Om de bloembollen na de aanplant te beschermen, plaatst de gemeente ook tijdelijk paaltjes met een draad. Hierdoor zal het enkel nog mogelijk zijn om parallel met de rijbaan te parkeren.

De gemeente vraagt de medewerking van de bewoners. “Maai het gras tussen de bomen op de berm niet meer”, aldus burgemeester Dirk Bauwens (N-VA). “De gemeente neemt het maaibeheer over en past vanaf nu extensief maaibeheer toe. Dit wil zeggen dat we slechts tweemaal per jaar zullen maaien.”

“De eerste keer nadat het loof van de bloembollen is afgestorven, dit is tussen half mei en half juni. De tweede maaibeurt is voorzien tussen half september en eind oktober. (jaa)

© Gemeente Schilde

© Gemeente Schilde

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners