© foto joren de weerdt

Gemeenten maken ophalen van huisvuil duurder: stijging het hoogst in Lier

Berlaar, Bonheiden, Duffel, Lier, Putte en Willebroek -

In de gemeenten waar Ivarem het huisvuil ophaalt en inzamelt via het diftarsysteem, betaal je vanaf 1 januari meer. Het gaat om de gemeenten Berlaar, Bonheiden, Duffel, Lier, Putte en Willebroek. De inwoners van Lier gaan de stijging het meeste voelen.

Chris Van Rompaey

Voor de ophaling van huisvuil wordt het tarief vanaf 1 januari 0,30 euro per kilogram huisvuil. Per aanbieding bedraagt het tarief 0,94 euro voor een kleine huisvuilcontainer van 40 liter en 1,61 euro voor een standaardcontainer van 140 liter. Piekzakken kosten vanaf dan 3,53 euro per stuk. Voor huisvuil dat je naar de ondergrondse containers brengt is er in de betrokken gemeenten een corresponderende prijsaanpassing. Voor de recyclageparken worden geen tariefwijzigingen doorgevoerd.

Koen Anciaux. © Dirk Vertommen

“Deze aanpassing is noodzakelijk door de hoge inflatie en de sterke verhoging van de transport- en personeelskosten. De gemeenten zijn daarom overeengekomen om de variabele tarieven voor huisvuil gedeeltelijk te indexeren. Het is een moeilijke beslissing, maar ze is nodig om het afvalbeheer betaalbaar te houden. Maar een goede sorteerder kan de impact hiervan op zijn factuur beperken. Burgers met veel huisvuil betalen iets meer terwijl goede sorteerders met minder huisvuil net worden beloond”, beklemtoont Ivarem-voorzitter Koen Anciaux (Vld-Groen-m+).

Vaste belasting blijft

“De variabele tarieven voor huisvuil in containers die we aan de inwoners van de diftargemeenten aanrekenen hebben we de laatste jaren niet meer aangepast terwijl de kosten ondertussen sterk gestegen zijn. Zo zijn de inzamelkosten voor huisvuil onderhevig aan de hogere brandstofprijzen, de snelle indexeringen van de lonen en de hogere aankoopprijzen van containers en ophaalwagens en onderhoudskosten. De vaste afvalbelasting blijft momenteel behouden op 49 euro per gezin”, zegt voorzitter Koen Anciaux.

De inwoners van Lier gaan de prijsstijging het felst voelen. Dat komt omdat zij tot nu minder betaalden dan de inwoners uit de andere diftargemeenten. De aanbiedingskosten voor container van 40 liter bedragen in Lier namelijk 0,77 euro tegenover 0,88 euro in de vier andere gemeenten. Voor een 140 liter container gaat het respectievelijk om 1,32 en 1,50 euro. Voor de verwerkingskosten betaal je in Lier nu 0,24 euro per kilogram, in de andere gemeenten 0,28 euro. Een piekzak kost in elke gemeente 3,30 euro.

Het voorstel tot tariefwijziging staat deze maand geagendeerd op de gemeenteraden van Berlaar, Bonheiden, Duffel, Lier, Putte en Willebroek, maar Ivarem verwacht daar geen problemen.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

MEER OVER Berlaar