De kerk Heilige Familie in de wijk Kaart. © Jan Brys

Oppositiepartij Brasschaat 2012: “Te grote ongelijkheid tussen kerken en verenigingen qua toelagen”

Brasschaat -

Oppositiepartij Brasschaat 2012 vroeg de laatste jaren tijdens de gemeenteraadszittingen met de regelmaat van een klok naar een kerkenplan. De partij vindt dat er een te grote ongelijkheid bestaat tussen de toelagen die de kerken krijgen en die voor de cultuur-, jeugd- en sportverenigingen.

Kasper Vanpoucke van Brasschaat 2012 komt nu zelf met een aantal voorstellen af. “Ik heb de bedragen bij het gemeentebestuur opgevraagd en dan merk je dat er toch aardig wat geld naar de kerken gaat. Als het om verbeteringen qua veiligheid en energie gaat, komt de gemeente tussen voor 90% van de kosten. Dat is een groot verschil met de jeugd-, sport- en cultuurverenigingen. We zien de laatste jaren toch een grotere leegloop van de kerken. Daarnaast is het ook zo dat we in sommige gevallen een onvolledig zicht hebben op de eigendommen. Er zijn uiteraard ook goede voorbeelden. Zo weten we van de Sint-Antoniuskerk dat zij niets aan de gemeente vragen. Maar we zouden toch graag een gelijktrekking met de verenigingen zien.”

Kasper Vanpoucke van Brasschaat 2012. © Jan Brys

Kasper Vanpoucke is een groot voorstander van een dubbel gebruik van kerken. “We willen uiteraard geen discotheken of garages in de kerken. Maar culturele activiteiten zouden toch mogelijk moeten zijn. Denk maar aan concerten of tentoonstellingen. Er zijn trouwens al concerten geweest in sommige kerken. In de kerk van de parochie Heilige Familie komen woningen. Als dat starterswoningen zijn, is dat bijvoorbeeld een heel goed idee.”

“Bisschop Johan Bonny kwam zelf al met het idee om tien procent van de kerken een nevenbestemming te geven. Wij denken ook aan een soort fusie van kerken, een beetje te vergelijken met de voetbalclubs. Dat is vooreerst een serieuze besparing en het zal ervoor zorgen dat er geen lege kerken meer zijn. Een grotere samenwerking onder de kerkgemeenschappen kan alleen maar positief zijn. Behalve de Brasschaatse kerken is er ook nog een kerk in Ekeren en één in Kapellen waarvoor de gemeente mee betaalt. We komen aan een totaal van 825.000 euro deze legislatuur. Voor Vlaanderen gaat het om een bedrag van 160 miljoen euro op jaarbasis. De gemeenten zijn dat wettelijk verplicht en dat is oké, maar een rationalisering dringt zich wel op zodat er een grotere gelijkheid komt met de jeugd-, sport- en cultuurverenigingen.”

Schepen voor financiën Bruno Heirman (N-VA): “De genoemde bedragen kloppen. Die 825.000 euro bestaat uit 149.000 euro exploitatietoelage en 679.000 euro investeringstoelage. De toelagen zijn inderdaad decretaal verplicht, wij zijn dus afhankelijk van wat de decreetgever ons oplegt. Voor investeringen is de norm 30 %, bij energie- en veiligheidsinvesteringen subsidiëren wij 90 %, dat is een beleidskeuze.

Schepen voor financiën Bruno Heirman. © Jan Brys

Maar de kerkfabrieken maken ook hun meerjarenplan op en dat wordt besproken tussen het Centraal Kerkbestuur en de gemeente. Na onderhandeling stemt het gemeentebestuur het gemeentelijk meerjarenplan hierop af. Het Centraal Kerkbestuur heeft ook een wettelijk verplicht kerkenplan opgesteld dat door de gemeenteraad van de gemeente Brasschaat is goedgekeurd. In dit plan zitten al de eerste stappen naar rationalisering ingebouwd en worden door de kerkfabrieken hoe langer hoe meer initiatieven genomen in de richting van nevenbestemmingen. Vanuit het gemeentebestuur ondersteunen we actief dergelijke initiatieven.” (jan brys)

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners