Deze jonge piet slaagde ook in de moeilijkste proef: een pakje in een Wommelgemse schoorsteen mikken.© RR

Driehonderd pietjes opgeleid in Brieleke

Wommelgem -

Dankzij lokaal kampenorganisator Wospo behaalden driehonderd Wommelgemse kinderen hun pietendiploma in vrijetijdscentrum Brieleke. De urban trail voor kinderen leverde leuke taferelen op.

De nazomer was nog volop bezig toen Sinterklaas op 2 november in Wijnegem het Albertkanaal opvoer om enkele honderd kinderen te begroeten. De Wommelgemse kinderen moesten een maand langer geduld oefenen, maar de namiddag die de Sint voor hen uittrok, bleek wel echt de moeite waard.

Cédric Dupon en zijn team, die de hulp kregen van de gemeente, bewezen andermaal hun creativiteit en veelzijdigheid door de kinderen een pietenparcours te laten afleggen in vrijetijdscentrum Brieleke. Ze konden door het afleggen van allerlei proeven zelf een pieten-diploma behalen. Alle vaardigheden die een goede piet nodig heeft, werden getest: over daken lopen, pakjes in de schoorsteen mikken en nagaan of de huid wel bestand is tegen roetvegen.

Sinterklaas dirigeert een polonaise in vrijetijdscentrum Brieleke. © RR

“Na twee door corona noodzakelijk afstandelijke ontvangsten van de Sint en zijn gevolg, kozen we dit jaar bewust voor een wat intiemere ontmoeting”, aldus Cédric. “Zo kwam het zelfs tot een dansfeestje waarbij Sinterklaas samen met de kinderen een polonaise vormde. Dankzij de gemeente Wommelgem beleefden de driehonderd nu gediplomeerde pietjes deze fijne namiddag helemaal gratis.” (jaa)

© RR

© RR

© RR

© RR

© RR

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners