Jef Aerts koos voor diversiteit.  © rr

Veertig jonge bomen op het chiroterrein

Olen

Bij Chiro Achter-Olen werd afgelopen weekend stevig plantwerk verricht. Maar liefst veertig nieuwe bomen kunnen opgroeien op het chiroterrein. Eén van de grote populieren moest eerder geveld worden omdat hij een gevaar betekende voor spelende jeugd.

“Ter compensatie stelde onze jeugdbeweging zelf voor aan de dienst ruimtelijke ordening van de gemeente Olen het speelterrein groener te maken”, klinkt het. “Dit groen biedt meer schaduw voor de kampgroepen, want jaarlijks komen er een duizendtal jeugdverblijvers hier op kamp.”

De uil van Jan. © rr

Verder biedt deze groene gordel minder inkijk en zijn er binnenkort meer spelmogelijkheden voor onze jeugd. Bosbeheerder Jef Aerts koos voor een grote inlandse diversiteit. “Verder zullen de tien notelaars die geplant zijn veel voeding bieden voor onze lieve dieren en onze leden. Onze huis-boom-kunstenaar Jan Lievens maakte alvast een mooie uil uit een vernielde boom in het Chirobos.” (mph)  

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners