©  rr

DISCUSSIE. “Het ziektebriefje is overbodig, schaf het volledig af”: mee eens?

Domus Medica, de vereniging van huisartsen, wil dat het medische attest voor arbeidsongeschiktheid voor korte afwezigheden wordt afgeschaft.

red

LEES OOK. Zo willen huisartsen tekort aan collega’s oplossen

“Wij moeten dat ziektebriefje alleen maar voorschrijven omdat er geen vertrouwen is tussen de werkgever en de werknemer”, zegt Roel Van Giel, voorzitter van Domus Medica. “Eigenlijk zou de werkgever in dialoog moeten gaan met een werknemer die vaak korte periodes ziek is.

Maar door zo’n ziekteattest gebeurt dat bijna niet, omdat de werknemer gewoon thuis zit. Domus Medica wil ook andere documenten afschaffen, zoals een medisch attest voor een crèche of school waarin staat welke medicatie een kleuter moet nemen.”

Vind jij het een goed en haalbaar idee om het ziektebriefje voor korte afwezigheden af te schaffen? Is er volgens jou geen of te weinig vertrouwen tussen werkgever en werknemer?

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

MEER OVER