Volgens de bewoners van de wijk Wuytsbergen-Ekelen schrikken de verkeersborden met ‘uitgezonder plaatselijk verkeer’ het sluipverkeer niet af. Ze dringen aan op de invoering van de beloofde fietszone. © Hans Otten

Bewoners Herentalse wijk wachten vol jaar op fietszone: “Dit is schuldig verzuim”

Herentals -

Op sinterklaasdag is het precies een jaar geleden dat het Herentalse stadsbestuur besloot om van de wijk Wuytsbergen-Ekelen in het voorjaar van 2022 een fietszone te maken. “Eén jaar later is er nog altijd niets te zien.”

Hans Otten

Het stadsbestuur probeerde in 2021 via trajectcontrole en via een vaste knip twee verschillende proefopstellingen uit om het sluipverkeer uit de wijk Wuytsbergen-Ekelen te weren. Uit de evaluatie nadien kwamen geen doorslaggevende argumenten om de ene optie boven de andere te verkiezen. De stad besliste daarop tot ieders verbazing om van de hele wijk Wuytsbergen-Ekelen een fietszone te maken. Die maatregel zou al in het voorjaar van 2022 worden uitgevoerd, maar al snel bleek die strakke timing verkeerstechnisch en juridisch niet haalbaar.

In een open brief aan het stadsbestuur omschrijven de bewoners van Wuytsbergen en omgeving de invoering van een fietszone en zone 30 ‘een troostprijs’. “Maar één jaar na de beleidsbeslissing is er op het terrein nog altijd niets van te zien”, klagen acht leden van de begeleidingsgroep die de voorbije jaren in overleg ging met de stad. “Het bord ‘plaatselijk verkeer’ kwam er wel snel, maar lijkt in de praktijk weinig doorgaand verkeer te weren. In realiteit is er dus niks merkbaar veranderd in de wijk. Nochtans was het bij het bestuur de bedoeling om niet terug te keren naar de situatie van voor de proefopstellingen.”

Zelfgemaakte panelen zoals deze verschijnen de komende weken in de wijk Wuytsbergen-Ekelen. © RR

Uitvoering zomer 2023

Volgens de Herentalse schepen van Mobiliteit Eva Brandwijk (N-VA) botste de belofte voor een snelle invoering van de fietszone al snel op problemen. “Er zijn veel uitdagingen waarmee rekening gehouden moet worden, zeker bij het invoeren van de fietszones in het stadscentrum en de wijk Wuytsbergen-Ekelen. Juridische problemen en problemen rond de wetgeving moeten eerst volledig uitgeklaard worden eer we verder kunnen met de volgende fase. De uitvoering staat daarom half 2023 gepland.”

Begin oktober is er een speciale werkgroep van start gegaan die de fietszones in zowel Wuytsbergen als het stadscentrum concreet moet uittekenen. “Die groep werkt in detail uit waar welke markeringen, borden en aanpassingen in de fietszone moeten worden uitgevoerd. Voor dit plan hebben ze zestien weken nodig”, zegt Brandwijk.

Zelfgemaakte panelen zoals deze verschijnen de komende weken in de wijk Wuytsbergen-Ekelen. © RR

Schuldig verzuim

De buurtbewoners lijken weinig boodschap te hebben aan de timing. “Dit uitstelgedrag is een teken van schuldig verzuim. Begin oktober werd een fietsende wijkbewoner nog aangereden en is met zware verwondingen naar het ziekenhuis overgebracht. Dit mag nooit meer gebeuren!”

De kinderen en hun ouders uit de wijk hebben zelf alternatieve verkeersborden gemaakt, die de volgende weken het sluipverkeer op aangepast rijgedrag moeten wijzen.

Zelfgemaakte panelen zoals deze verschijnen de komende weken in de wijk Wuytsbergen-Ekelen. © RR

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners