Momenteel is de omgeving van café Berkemus een kluwen van drukke wegen en de kruisende fietsostrade, maar het geheel moet over enkele jaren veel veiliger worden. © Hans Otten

Tunnel bij Berkemus springt uit breed rioleringsdossier naar boven

Morkhoven, Noorderwijk -

Een van de projecten waarmee de stad Herentals nog deze legislatuur wil aanvangen, is de herinrichting van Wiekevorstseweg-Molenstaat-Voortkapelseweg in Morkhoven. Een fietstunnel is daarin de blikvanger.

Hans Otten

De plannen voor nieuwe riolering, wegdek en fietspaden op deze grote verbindingswegen in het grensgebied van Morkhoven en Noorderwijk liggen al enkele jaren op tafel bij de Herentalse plannenmakers. Het project is nu klaar om de onteigenings- en vergunningsprocedures te doorlopen. Het uitgangspunt van het Herentalse stadsbestuur blijft dat de feitelijke werkzaamheden in het voorjaar van 2024 aanvangen, waarmee het een van de weinige geplande projecten is waarmee de stad daadwerkelijk nog in deze legislatuur een aanvang neemt.

Over een afstand van meer dan twee kilometer zouden de Wiekevorstseweg, Molenstraat, het kruispunt met de Morkhovenseweg en de Voortkapelseweg gescheiden riolering krijgen, naast een nieuw wegdek en verhoogde eenrichtingsfietspaden aan beide zijden van de wegen. “Die fietspaden zijn overal 2 meter breed, op een kleine strook in de Molenstraat na. Omdat de huizen daar te dicht bij elkaar staan om die breedte te garanderen, worden de fietspaden daar 1,50 meter”, zegt de Herentalse schepen van Openbare Werken Pascal Van Nueten (N-VA).

Aan het bekende café Berkemus duikt de fietsostrade via een tunnel onder het kruispunt door. © RR

Latere dorpsherwaardering

Het kruispunt van de Kapelstraat met Wiekevorstseweg wordt haaks aangesloten en uitgerust met een verkeerslicht dat voetgangers met een drukknop kunnen bedienen. Een verhoogd verkeersplateau moet automobilisten duidelijk maken waar het snelheidsregime op de verbindingsweg verlaagt van 70 naar 50 kilometer per uur. Ook de kruispunten van de Molenstraat met Plein, Pater Van Baelenstraat en Eusselstraat, en van de Morkhovenseweg met de Verbindingsstraat worden verhoogd aangelegd.

“We hebben de inrichting van de dorpskern van Morkhoven, een dossier van 300.000 euro, nu wel uit de meerjarenplanning geschrapt, maar we vernieuwen wel de aansluitingen van de Molenstraat met het dorpsplein en met de Streepstraat. Aan het kruispuntje van de Voortkapelseweg met de Verbindingsstraat en de Zandkapelweg komt er een knip, om sluipverkeer via de Verbindingsstraat weg te nemen. Op dat punt staat een beveiligde oversteekplaats voor voetgangers gepland.”

Aan het bekende café Berkemus duikt de fietsostrade via een tunnel onder het kruispunt door. © RR

Fietstunnel

De troefkaart uit het omvangrijke plan is de herinrichting aan het kruispunt Berkemus. “Die omgeving wordt onder handen genomen, waarbij we de bekende frituur verplaatsen, van de Schransstraat deels een woonerf maken en de fietsostrade (Herentals-Aarschot, red.) op dat punt via een tunnel onder het kruispunt door laten lopen. Dat is een constructie met aan beide zijden een helling van 90 meter lang en een tunnel van 30 meter lang, 210 meter in totaal. Zo kan de fietser hier ongehinderd het kruispunt passeren. Het weghalen van de verkeerslichten komt ook de doorstroming van het gemotoriseerd verkeer ten goede”, zegt Van Nueten.

Voor de eerste spade in de grond gaat, moeten zowat tweehonderd onteigeningsdossiers tot een goed einde worden gebracht. “Het project gaat niet zonder slag of stoot verlopen, de werkzaamheden in vier fases gaan ook lange tijd hinder geven. Maar het resultaat gaat prachtig zijn”, zegt de schepen.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners