De asfaltcentrale Colas blijft voorlopig nog geregeld geurhinder veroorzaken, maar dat zou nog deze maand en dan hopelijk voorgoed tot het verleden moeten behoren. © JAA

Colas niet in beroep tegen ‘proefvergunning’: gemeente en Actiecomité Asfalt houden neuzen ‘gespitst’

Schoten, Wijnegem -

Actiecomité Asfalt en het schepencollege pleegden overleg rond de verdere aanpak van dossier Colas, de stankverspreidende asfaltcentrale. Beide partijen geven aan dat ze de aandacht niet laten verslappen. “De geurhinder dient teruggedrongen te worden en het bedrijf moet voldoen aan de opgelegde voorwaarden”, verwijzen burgemeester Maarten De Veuster (N-VA) en buurtbewoner Walter Duys naar de recente beslissing van minister Zuhal Demir (N-VA).

Jan Auman

Demir (N-VA) weigerde begin oktober een omgevingsvergunning aan wegenbouwer Colas voor uitbreiding van zijn installaties naast de Hoogmolenbrug met een betoncentrale en bijkomende opslagplaats, vlak bij de woonkern van Schoten. Met een proefvergunning van maximaal twee jaar kreeg Colas ook een laatste kans om onder strikte voorwaarden te bewijzen dat het bedrijf de stof-, geur- en geluidshinder kan beperken tot een aanvaardbaar niveau.

Minister Zuhal Demir nam in dossier Colas een beslissing met verstrekkende gevolgen voor de hele asfaltsector in Vlaanderen. © Karel Hemerijckx

De beslissing werd op applaus onthaald door het Actiecomité Asfalt, dat eerder zeshonderd bezwaren had ingezameld. Woordvoerders Luc Bosmans, Filip Baert en Walter Duys mogen dan alle drie in de kasteelwijk wonen, ze benadrukken dat niet alleen hun buurt, maar zowat half Schoten de onwelriekende uitstoot van Colas met de regelmaat van een klok kan ruiken. “Van de parking van de Delhaize-supermarkt tot in park Vordenstein”, getuigt Duys.

Eén en ander wordt bevestigd door het dikke klachtenregister van de gemeentelijke milieudienst. “Het was één van de redenen waarom ook wij beroep hadden aangetekend tegen de vergunning verleend door de provincie”, aldus burgemeester Maarten De Veuster en Milieuschepen Walter Brat (N-VA). “Dit bedrijf zit in een industriezone, levert nuttig werk en stelt heel wat mensen tewerk. We willen het zeker niet weg, maar Colas moet meegaan met haar tijd qua productietechnieken. Mede door de serene en onderbouwde manier van werken van het actiecomité, is ook minister Demir daarvan nu overtuigd geraakt.”

Schepenen Walter Brat en Paul De Swaef en burgemeester Maarten De Veuster trekken in het dossier Colas aan één zeel met het actiecomité Asfalt, met hier vertegenwoordigers Luc Bosmans, Filip Baert en Walter Duys. © JAA

Geen beroep

Het was afwachten of Colas in beroep zou gaan tegen de proefvergunning van de minister, maar dat deed het niet. De voorbije weken stonk het nog herhaaldelijk omdat de overgebleven voorraad oud asfalt gerecycleerd werd, hetgeen de meeste hinder veroorzaakt. “Het is afwachten wat Colas de komende maanden zal doen met het toog op de evaluatie in de herfst van 2024”, aldus Luc Bosmans.

Colas moet van Zuhal Demir een groenscherm en een controleput/aftappunt plaatsen, moet de hoogte van haar opslaghopen inperken, moeten stofschermen en een automatisch vernevelingssysteem installeren en tegen uiterlijk juni 2023 moet een zogenaamde paralleltrommel met volledige vlamafscherming in gebruik hebben. De productie van asfalt op basis van recyclage asfaltgranulaten wordt in normaal deze maand stilgelegd totdat de nieuwe trommel geïnstalleerd is.

Colas ligt nu dichterbij de nieuwe Hoogmolenbrug, wat de klachten de voorbije weken nog deed toemen. © JAA

Klachten

“Wij houden onze neuzen alleszins gespitst en raden alle Schotenaren aan mogelijke klachten ook in de toekomst te blijven doorspelen aan de milieudienst van Schoten, die op haar beurt de Vlaamse Milieu-inspectie inlicht”, aldus Bosmans en co. Ook zij benadrukken in goed nabuurschap te willen leven met Colas, aan de overkant van het Albertkanaal.

De proefvergunning vervalt op 5 oktober 2024. Vanaf april 2024 zal de gemeente door de hogere overheden opnieuw geconsulteerd worden over de inspanningen die Colas Wijnegem heeft gedaan om de overlast terug te dringen. “We hopen dat de opgelegde maatregelen tegen dan hun effect hebben bewezen en er eindelijk een eind komt aan de geurhinder die grote delen van Schoten treft”, aldus schepen Walter Brat. (jaa)

© JAA

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners