Eind vorige maand werden nog bomen geplant.  © Marc Peeters

Ruimte voor water in Graafweide Schupleer

Grobbendonk, Vorselaar -

Een week nadat schoolkinderen een bomenrij plantten in het gebied Graafweide Schupleer op de grens van Grobbendonk en Vorselaar keurde minister Zuhal Demir (N-VA) de modaliteiten van het natuurinrichtingsprojectrapport goed. “Dat wil zeggen dat de voorbereidingsfase nu volledig klaar is en we de grote werken kunnen voorbereiden”, zegt Juul Adriaens, woordvoerder van de Vlaamse Landmaatschappij (VLM).

De hoofddoelstelling van het natuurinrichtingsproject Graafweide en Schupleer is het realiseren van een natte, klimaatrobuuste natuurkern van 150 ha bestaande uit een mozaïek van natte ruigtes, bossen, moerassen en graslanden. Het ministerieel besluit van vrijdag kondigt een nieuwe fase in het natuurinrichtingsproject aan. De volgende stap is de opmaak van een eerste projectuitvoeringsplan.

“Vanaf 2025 steken we dan de spade in de grond”, weet Adriaens. “Verschillende werken staan op het programma. We plaggen de fosfaatrijke bodem, zodat waardevolle graslanden en elzenbroekbos de beste kansen krijgen. We verbeteren de kwaliteit van de bossen door onder meer een exotenbestrijding en een selectieve kapping uit te voeren. Daarnaast laten we, samen met de Vlaamse Milieu Maatschappij (VMM), de waterlopen opnieuw meanderen. De relatie tussen rivier en vallei brengen we in een beter evenwicht door in de gebieden met toekomstig natuurbestemming de opgehoogde dijken terug te verlagen.”

Momenteel worden al enkele kleinschalige werken uitgevoerd op eigen gronden of op gronden van Natuurpunt. De aanplant van bomen vorige week is daar een onderdeel van. (mph)

  

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners