Het kunstwerk van de vluchtelingen werd in mei ook tentoongesteld in de Sint-Dimpnakapel in Elsum. © RR

Kunstwerk van vluchtelingen siert kerstkaart

Geel

Fedasil gebruikte dit jaar het jeugddomein Zonnedauw in Geel-Larum als tijdelijk opvangcentrum van vluchtelingen. De alleenstaande (jonge)mannen die er verbleven, maakten in het licht van de Dimpnadagen samen een eigen kunstwerk, waarin ze het Dimpnaverhaal verweefden met hun eigen ervaringen rond het thema vluchten.

De kerstkaart. © RR

Dat kunstwerk is nu door de stad Geel gekozen om als kerstkaart te dienen voor de mondiale raad, de stedelijke adviesraad rond ontwikkelingssamenwerking en solidariteit. De opbrengst van de kerstkaartenverkoop gaat integraal naar projecten die zich inzetten voor de ondersteuning van vluchtelingen. De kaarten zijn in pakketjes van drie stuks inclusief enveloppen te koop aan 5 euro, onder meer op de geschenkenbeurs van Oxfam Wereldwinkel dit weekend in zaal De Waai. (ho)

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners