Het Hof van Geetruyen toen het nog een museum was. © Joris Herregods

Voormalig Liers museum zoekt pop-ups voor drie lokalen

Lier -

Het stadsbestuur van Lier zoekt kandidaten die in het voormalige Timmermans-Opsomerhuis een pop-up voor maximaal een jaar willen openen. “Hiermee willen we ervoor zorgen dat het leegstaande gebouw een tijdelijke invulling krijgt”, zegt schepen van Patrimonium en Onroerend Erfgoed Sabine Leyzen (Open Vld).

Chris Van Rompaey

Eigenlijk gaat het om een voormalig landhuis, namelijk De Groote Hofstadt of Hof van Geetruyen zoals het later genoemd werd. Het werd geregeld uitgebreid en bevindt zich in de Netelaan 2-6. Aan de noordelijke en westelijke zijde ligt de Kleine Nete. Ten zuiden van het complex bevindt zich het stadspark. De stad Lier werd in 1917 eigenaar van de gebouwen. Ze vormde de grote tuin van het landhuis om tot stadspark en het landhuis tot school. Van 1968 tot 2018 stond het gebouw bekend als Timmermans-Opsomerhuis en huisvestte het werk van de belangrijkste lokale kunstenaars.

De voorbije drie jaar maakten enkele scholen gebruik van het voormalige museum, maar de meeste verhuisden dit najaar naar het voormalige Zwartzustersklooster. Op de eerste verdieping wordt wel nog les gegeven. Over de toekomst van het gebouw, zowel op het vlak van gebruik als beheer, beslist het schepencollege pas in 2024.

Sabine Leyzen. © Chris Van Rompaey

Wel of niet verkopen?

“Een architectenbureau stelde een beheersplan op en dat zal de leidraad vormen voor de eventueel toekomstige eigenaar of gebruiker. Het verduidelijkt wat er kan en wat niet. Momenteel ligt het ter goedkeuring voor bij het Agentschap Onroerend Erfgoed. Nadien maken we het beheersplan openbaar”, zegt schepen Sabine Leyzen.

“Als schepen van Onroerend Erfgoed zou ik alleszins de discussie opnieuw willen aangaan voor het behoud van dit gebouw, eventueel met een gestuurde invulling vanuit de stad en sowieso met het oog op het genereren van inkomsten. Het is een te mooie locatie in onze stad om zomaar te verkopen. Maar ik spreek hier nu in persoonlijke naam”, benadrukt Leyzen. In 2021 raamde het schepencollege de verkoop van het Hof van Geetruyen op 800.000 euro.

Geen nachtwinkel of casino

Nu de scholen de gelijkvloerse verdieping van het voormalige museum hebben verlaten, besliste het schepencollege om er drie lokalen als pop-upruimte te verhuren. “Startende ondernemers kunnen op deze manier proeven van het ondernemerschap zonder zich op lange termijn te moeten binden. Bovendien is het voor ons een opportuniteit om te onderzoeken of het beschermde Hof van Geetruyen zich leent tot het gebruik als handelspand”, zegt schepen Sabine Leyzen.

Geïnteresseerden kunnen online een projectvoorstel indienen tot uiterlijk 15 januari voor 9u. De basisvergoeding bedraagt 500 euro per maand, aangezien de huurder nog investeringen moet doen. Het schepencollege staat niet alle activiteiten toe. Zo zijn onder meer nachtwinkels, telefoonwinkels en kansspelinrichtingen verboden.

lier.be/ondernemen/info-voor-ondernemers

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

MEER OVER Lier