© ATV

Voormalig ATV-anker Marc Fransen legt de Antwerpse ziel bloot in ‘Tot in den draai’: “Het boek vat onze manier van denken goed samen”

Antwerpen -

In het plat Antwerps schrijft voormalig ATV-anker Marc Fransen slechts bij momenten. De spelling zou alleen maar tot discussie leiden. Maar verder ademt zijn boek Tot in den draai alles uit wat een Antwerpenaar is en soms ook niet is.

Patrick Van de Perre

“De Antwerpenaar houdt van zijn stad tot in het diepste van zijn ziel... en uit de grond van zijn hart verwenst hij haar soms”, begint Marc Fransen de inleiding van zijn boek. En daarmee is al veel gezegd. Als er al kritiek moet gegeven worden op Antwerpen, zal de Antwerpenaar dat zelf wel doen.

Sinds Marc Fransen de deur van de regionale televisiezender ATV achter zich heeft dichtgeslagen, schrijft hij vertelselkes voor de al even Antwerpse radio Minerva. “De verhalen beginnen bij dingen die ik oppik wanneer ik door de stad loop of met vrienden een pint drink. Soms is een opmerking of een woordspeling genoeg om een verhaaltje te maken.”

Ondertussen heeft Marc Fransen al bijna tweehonderd verhaaltjes geschreven en ingesproken voor Radio Minerva. En dan gebeurt het voorspelbare. Iemand suggereert dat die verhalen eigenlijk een boek moeten worden en na wat heen en weer gepraat ging Marc Fransen aan de slag.

“Uit al die verhaaltjes heb ik er 35 geselecteerd voor mijn boek. Het zijn stuk voor stuk persoonlijke bedenkingen en waarnemingen. Altijd met een vleugje Antwerpse humor. Na twintig jaar als verslaggever gewerkt te hebben is het wel prettig om niet meer gebonden te zijn aan nieuws en feiten. Ik kan schrijven en zeggen wat ik wil en dat is best wel prettig.”

Een Zeeuws-Antwerpse titel

Voor de opmerkingen komen: ja, de titel van het boek is geen zuiver Antwerps. “Tot in den draai is een van oorsprong Zeeuwse uitdrukking die zoveel betekent als tot de volgende keer. Net zoals we dat in Antwerpen ook zeggen. Maar dat is niet erg, want Antwerpenaren zijn nu eenmaal wereldburgers”, lacht Marc Fransen.

De auteur wijst erop dat Antwerpen bovendien ook twee draaien heeft. Een ter hoogte van Oosterweel en een voor het strand van Sint-Anneke. “Het is op die plekken dat een Antwerpenaar meestal beslist om rechtsomkeer te maken. Terug naar huis. Want zo zitten Antwerpenaren in elkaar. Altijd kritiek op hun stad, maar als ze er weggaan kunnen ze niet snel genoeg terugkeren.”

Hoewel Tot in den draai een Antwerps boek is, verwacht Marc Fransen dat ook mensen van buiten de stad ervan kunnen genieten. “Het vat onze manier van denken goed samen. Je kent dat wel, een groot hart maar een klein en teer zieltje. Ondanks ons terechte chauvinisme slagen we er altijd weer in om iedereen te omarmen.”

Met QR-code voor luie lezers

Marc Fransen. ©  Joris Herregods

Marc Fransen heeft een lees- en luisterboek gemaakt. “Hoewel een boek dient om te lezen, doen veel mensen dat liever niet. Ook goed. Bij elke verhaaltje staat een QR-code en door die te gebruiken kunnen mensen het verhaaltje ook beluisteren. Het is eigenlijk een soort van podcast in een boek.”

Hoewel het boek grotendeels in het Nederlands geschreven is duiken er toch geregeld Antwerpse woorden en zinnen op. “Het Antwerps is in de eerste plaats een taal die gesproken wordt. De taal op papier zetten is bijna onmogelijk en iedereen heeft altijd wel een mening over hoe een bepaald woord geschreven moet worden.”

Bij wijze van handleiding heeft Marc Fransen in het boek wel een lijstje met in het Antwerps geschreven woorden gezet. “Spreek ze uit en je weet ze betekenen. Lees ze en de discussie kan beginnen of de schrijfwijze juist is of niet.”

Tot in den draai is het eerste boek van Marc Fransen. “En misschien ook meteen het laatste. Al weet je natuurlijk nooit. Er komen nog veel verhaaltjes en voor je het weet ligt er een tweede editie in de boekhandel.”

Marc Fransen signeert zijn boek zaterdag 3 december vanaf 10.30u in café Den Engel op de Grote Markt. Vanaf 14u doet hij hetzelfde in de Fnac op de Groenplaats.

Tot in den draai, uitgeverij Ertsberg. Prijs 19,50 euro in de boekhandel.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Bekijk meer ATV