Natuurrijk water aan Heivelden in Westerlo.  © Christoffel Bonte

Van weekendvijvers tot natuurrijke wateren

Westerlo -

Langs de Grote Nete in Westerlo heeft Natuurpunt twee voormalige weekendvijvers omgevormd tot natuurlijke wateren. Het opgehoopte slib is verwijderd en de steile oevers zijn glooiend gemaakt zodat ze brede moeraszones vormen.

De lokale vrijwilligers ruimden heel wat rommel op rondom de weekendvijvers. Omheining, koterij, afval en oeverbeschoeiing werden verwijderd. “Dankzij steun vanuit een Projectsubsidie Natuur van de Vlaamse Overheid en de projectoproep van Landschapspark de Merode, konden ook kraanwerken gebeuren om de vijvers om te vormen”, weet Christoffel Bonte, consulent natuurplanning bij Natuurpunt.

De hoge dijken en steile oevers veranderden in een glooiende moeraszone. Het slib werd uit de vijvers gehaald. “De zachte overgang van nat naar droog is een belangrijk leefgebied voor heel wat zeldzame dieren en planten. Zeldzame doelsoorten als de gevlekte witsnuitlibel en de slangenwortel vinden er hun thuis.”

In een van de vijvers kwam een drainagegracht vanuit hoger gelegen landbouwpercelen uit. Die werd rond de vijver geleid zodat het mestrijke water er niet meer in uitkomt. Om de kroon op het werk te zetten gaan vrijwilligers zondagmiddag nog enkele houtkanten een stuk bos aanplanten. Wie wil komen helpen is om 13.30u welkom op de fietsparking aan Heivelden in Westerlo. Laarzen en een eigen spade zijn aanbevolen. Natuurpunt zorgt voor de bomen. (mph)

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners