Zo zou de nieuwe stadsfeestzaal met administratief centrum en ondergrondse parking er uit kunnen zien. Het plan is nu geschrapt, maar of het er later wel van komt, is onduidelijk. © Stad Herentals

Herentals schrapt tien miljoen euro aan grote investeringen

Herentals -

Vanwege de stijgende energie-, personeels- en materiaalkosten ziet het Herentalse stadsbestuur zich genoodzaakt flink in geplande investeringen te snoeien. Een nieuwe stadsfeestzaal, ABO-as en groene markt komen er (voorlopig?) niet.

Hans Otten

De lijst onder de hoofding schrappen van investeringen door de financiële krapte is verrassend lang. Daarin zijn grootschalige projecten begrepen, zoals de combinatie van een nieuwe stadsfeestzaal, nieuw administratief centrum en ondergrondse parking op de site van zaal ’t Hof op de Grote Markt, de heraanleg van Augustijnenlaan-Belgiëlaan-Olympiadelaan (de zogenaamde ABO-as), en de opwaardering van zowel de Grote Markt als de dorpskern van Morkhoven. Het stadsbestuur schrapt die prestigeprojecten uit de meerjarenplanning die loopt tot en met 2025. Dat betekent dat er alleszins deze legislatuur niets meer van in huis komt.

“Onze financiële exploitatie bestaat vooral uit personeelskosten, die met 4,5 miljoen euro per jaar stijgen. Daarnaast stegen ook onze energiekosten ondanks alle besparingsmaatregelen naar verwarming en verlichting met anderhalf miljoen euro. De inflatie van de materiaalprijzen in de bouw hebben een financiële impact op lopende en geplande projecten van ongeveer 9 miljoen euro. De buffers die we voordien opgebouwd hadden, zijn grotendeels weggeveegd door verhoogde uitgaven en lagere inkomsten tijdens de coronaperiode, en de onverwachte meerkosten bij de verbouwing van de Kunstencampus”, schetst de Herentalse schepen van Financiën Patrik De Cat (CD&V) de situatie.

Dat de verbouwing van de Proximusgebouwen tot Kunstencampus op de Molenvest een pak meer kostte dan geraamd, weegt nu ook zwaar door op de meerjarenplanning. © Hans Otten

Uitstel of afstel?

De stad snoeide waar mogelijk al in de werkingskosten zonder aan dienstverlening in te boeten. “Maar daarmee rijd je het gat niet dicht. Daarom hebben we met pijn in het hart investeringsprojecten gezocht die we konden schrappen. Zo moeten we verschillende rioleringsprojecten wel in de planning laten staan, ook al weten we dat we de meeste pas ergens diep in de volgende legislatuur gaan kunnen uitvoeren. De budgetten, een pakket van zowat 30 miljoen euro, kunnen we gewoon niet schrappen (vanwege de gekoppelde subsidiëring, red.). ”

Het lijstje investeringsprojecten dat wel sneuvelde, is volgens de schepen samen goed voor zowat 10 miljoen euro. De vraag of het louter om uitstel naar de volgende legislatuur dan wel definitief afstel gaat, is niet zo eenvoudig te beantwoorden. “Dat hangt natuurlijk mee af van welke politieke constellatie dan verkozen is en wat haar visie is”, zegt Patrik De Cat.

Projecten opgeschoven

De gemeenteraadsleden kregen het nieuws woensdagavond tijdens een commissie te horen. De oppositie reageert scherp op de beslissing. “Alle luchtkastelen zijn hiermee doorgeprikt”, zegt Jan Bertels (Vooruit). “Hoewel het college en de administratie hier al maanden mee bezig zijn, bleef het college tot enkele weken geleden nog ballonnetjes oplaten. Zo verkondigde het dat de stad de markt gaat heraanleggen en de bouw van een nieuwe stadsfeestzaal onderzoekt. Die beweringen komen nu als een boemerang in het gezicht terug. Alle centrumstraten die de stad nog zou aanpakken, zoals Herenthoutseweg en Lierseweg binnen de ring, zijn uitgesteld naar 2025. Volgende legislatuur, dus. Zo is het gemakkelijk.”

“Daar staat tegenover dat het bestuur de inkomsten van de retributies, bepaalde dienstverleningen van de stad waarvoor de burger of een vereniging moet betalen, in 2024 op 15% meer inschat dan nu. De subsidies van de stad voor bewoners of verenigingen stijgen met 0%. Er is geen evenwicht”, besluit de ex-burgemeester.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners