De paaltjes en blokken op de hoek van de Gagelhoflaan en de Antwerpsedreef. ©  kma

Knips verdelen niet alleen letterlijk maar ook figuurlijk wijk

Zoersel -

Het was lang geleden, maar de gemeenteraad van Zoersel liep deze week nog eens uit tot één uur ’s nachts. Hoofdreden waren de discussies rond het definitief maken van de huidige proefopstelling met knips in de wijk rond de Antwerpsedreef. De oppositie verweet de meerderheid de enquêteresultaten niet eerlijk te analyseren en nam zelfs het woord fraude in de mond, tot grote verontwaardiging van de meerderheidspartijen.

Kristin Matthyssen

De verkeersaanpassingen met knips in de wijk tussen de Sint-Antoniusbaan en het Zoerselbos begonnen in 2019 na klachten vanuit de Hendrik Consciencelaan over te snel rijden. Met knips in verschillende proefopstellingen probeerde het bestuur sluipverkeer te weren. Een finale bevraging moest uitsluitsel geven of de inwoners de paaltjes willen houden of alles weg willen.

Tijdens het voorafgaand vragenkwartier kwam een bewoonster uit de Antwerpsedreef klagen dat haar straat sinds de ingrepen drukker is geworden. Een vrouw uit Goudveld schetste dat ze soms opgesloten zit, als er bijvoorbeeld een vrachtwagen aan het lossen is of een beerput wordt leeggetrokken. “Wij zitten dan geblokkeerd. Er wonen veel ouderen in Goudveld. Wat als er een ambulance moet komen?”

Volgens mobiliteitsschepen Marc De Cordt (Groen) bleek uit de bevraging dat de meeste mensen kozen voor de huidige, derde proefopstelling als beste oplossing. “Dat is de keuze voor een beperkt doorwaadbare wijk”, legde hij uit.

De Antwerpsedreef. ©  kma

Heerlijk Zoersel en Vlaams Belang vinden dat er verkeerde conclusies worden getrokken en dat deze keuze niet de meerderheid van de stemmen heeft. Tom Sleeuwaert (Heerlijk Zoersel) was ongemeen hard en had het zelfs over het bewust verspreiden van fake news, Trumpiaanse toestanden en fraude. De oppositiepartijen hekelen dat de antwoordcategorieën werden samengeteld om tot het volgens hen voor de meerderheid gewenst resultaat te komen. Ze achterhaalden dat 50 stemmen werden geschrapt, bijvoorbeeld van een thuisverpleegkundige en een minderjarige, volgens hen om de uitslag te manipuleren.

De resultaten van de enquete zoals Heerlijk Zoersel ze in een taartdiagram weergaf. ©  Heerlijk Zoersel

Hierop schoot schepen voor participatie Katrien Schryvers (CD&V) uit haar sloffen. “Er werden bewonersbrieven verdeeld door een externe drager op 664 adressen. Dat is een ruime bevraging. Er waren 450 respondenten. 170 mensen gaven aan dat ze alle filters weg willen, 280 willen wel filters. 29 koos voor de eerste proefopstelling, 66 voor de tweede proefopstelling, 102 voor de derde proefopstelling en 83 hadden toen ook al de derde proefopstelling aangeduid.” Aanvankelijk stond er een foutje in die derde proefopstelling vermeld, maar er stond wel bij dat het om de derde en huidige proefopstelling ging. Dat de meerderheid die twee laatste samentelt, vindt de oppositie niet correct, terwijl de meerderheid er van overtuigd is dat het voor alle burgers wel van meet af duidelijk was wat met die ‘derde en huidige proefopstelling’ werd bedoeld. Buiten een opmerking van een burger kregen ze hier geen vragen over.

Volgens Vlaams Belang is er geen meerderheid van stemmen, de meerderheid vindt van wel. Het is dus een moeilijke discussie. Raadslid Paul Van Wesenbeeck (CD&V) gaf toe dat hij zelf geen topfan van versperringen en paaltjes is. “Maar 185 is nog altijd meer dan 170.”

De paaltjes aan de Manderleylaan. ©  kma

Wat de zogenaamd geschrapte stemmen betreft, drukte schepen De Cordt erop dat dit niet lichtzinnig is gebeurd. “Er was bijvoorbeeld iemand uit een totaal andere buurt die zei dat ze in naam van haar moeder een stem wou uitbrengen, die er wél woonde. We hebben dan gecontroleerd of er van dat adres al een stem was gekomen, en dat bleek niet het geval, dus dat kan. Maar er waren ook stemmen van een 4-jarige. Wat moet je doen als er twee of drie mensen op hetzelfde adres wonen?”

Het bestendigen van de huidige proefopstelling werd uiteindelijk meerderheid tegen minderheid goedgekeurd. Schepen voor participatie Katrien Schryvers (CD&V) hield een pleidooi om woorden als ‘fraude’ en ‘manipulatie’ niet te snel in de mond te nemen.

In de Hallebaan komen er nog aanpassingen en ook de bewoners van de Gagelhoflaan kregen de belofte dat er in het kader van de veiligheid nog actie wordt ondernomen, hetgeen ze eerder deze week vroegen.

©  kma

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners