Schepen Koen Kennis, districtsburgemeester Koen Palinckx en de districtsschepenen Marc Elseviers en Mick De Maere, steken samen met de werfleiders de spade in de grond. © Marc Wouters

Fietsring rond Ekeren wordt verder uitgebreid: 1,7 kilometer nieuw fietspad tussen Leo Baekelandstraat en Kloosterstraat

Stad en district leggen een nieuwe fietsverbinding aan tussen de Leo Baekelandstraat en de spoorwegbrug aan de Kloosterstraat. Daarmee wordt een belangrijk ontbrekend stuk op de fietsostrade F12 tussen Antwerpen en Bergen op Zoom aangevuld.

Het fiets-en voetpad komt tussen de tuinen van de huizen langs Schoonbroek en de A12. © Marc Wouters

“De vraag of Ekeren het meest fietsvriendelijk district van Antwerpen is, moet niet gesteld worden”, zei schepen Kennis. “Ik kom hier vaak om lintjes te knippen voor projecten die met fietsen te maken hebben.” De nieuwe verbinding voor fietsers en voetgangers komt tussen Leo Baekelandstraat op Rozemaai, de wijk Schoonbroek en de spoorwegbrug aan de Kloosterstraat. Verder maakt het traject via Muisbroek de verbinding met het fietspad op de Noorderlaan, richting haven en Bergen op Zoom. Daarbij wordt de belangrijke missing link op de fietsostrade F12 tussen Antwerpen, havengebied en Bergen op Zoom weggewerkt.

“Vanaf de zomer van 2023 zal dit nieuwe fietspad aansluiten op het fietspad langs Rozemaai op de Ekersesteenweg”, zegt schepen Koen Kennis. © Marc Wouters

Het nieuwe fiets- en voetpad sluit aan op het al aangelegde nieuwe fietspad langs de wijk Rozemaai. Het fietspad wordt over de hele lengte 4 meter breed, het nieuwe voetpad wordt 2 meter breed.

“Ik knipte al enkele lintjes voor stukken van wat districtsburgemeester Koen Palinckx (N-VA) de fietsring rond Ekeren noemt. In totaal al goed voor 19,5 km nieuw fietspad waaronder 5 fietstunnels, 3 fietsbruggen en 1 fietsstraat”, zei Kennis. En Koen Palinckx: “Voor deze legislatuur plannen we in totaal 7 kilometer bijkomende fietspaden in Ekeren. We zetten ons op de kaart als fietsvriendelijk district.“

Protest

Enkele buurtbewoners zijn niet gelukkig met de aanleg van het fiets-en voetpad tussen de A12 en hun wijk. Ze hadden de infrastructuur liever naar de A12 zien opschuiven. Ook betreuren ze het kappen van bomen. “Het groen houdt vooral in de zomer het geluid van het verkeer op de autoweg tegen”, zei één van de bewoners.

Volgens districtsburgemeester Koen Palinckx verdwijnt een minimaal aan groen, de ruimte met zitbankjes blijft grotendeels behouden, het basketbalterrein wordt zelfs vernieuwd. “En voor elke boom die moet wijken, wordt er langs het fietspad een nieuwe geplant.“ Er wordt niet geraakt aan de buffer voor de A12 en het speelbos voor kinderen. Districtsschepen Mick De Maere (Open Vld) die op Schoonbroek woont, zei dat de meeste wijkbewoners het fiets- en voetpad een goede zaak vinden, al was het maar omwille van de snelle verbinding naar stad en haven. (mawo)

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners