De eerste ‘vos’ is gesignaleerd op de ecopssage van de Hoogmolenbrug. ©  Andy De Gryse

Raster moet gebruikers ecopassage Hoogmolenbrug van rijweg houden: eerste ‘vos’ opgemerkt

Schoten/Deurne/Wijnegem -

Op hellingen van de Hoogmolenbrug verschenen rijen van stevige houten palen. Ze kondigen een ecoraster aan dat de dieren, die straks gebruik maken van de voorziene ecopassage over de brug, op het rechte pad en van de rijweg moet houden.

Het ecoraster moet de dieren geleiden naar de ecopassage en verhinderen dat ze op de rijweg terechtkomen. Het maakt deel uit van de inrichting van de groene corridor op en rond de brug. Het is het sluitstuk van het eerder aangelegde ecoduct. De plassen die er ook toe behoren zijn zich trouwens goed aan het vullen.

De eerste reiger werd al gesignaleerd in deze nieuwe biotoop. Op hazen, boommarters, reeën en vossen is het voorlopig nog even wachten. Hoewel: onlangs maakte Andy De Gryse, die altijd met z’n fiets op pad is en vaak passeert aan de Hoogmolenbrug, nog een ludiek filmpje op het ecoduct van de Hoogmolenbrug met in de hoofdrol een wel erg groot uitgevallen vos. Al kon het ook een man in een vossenpak geweest zijn.

Gedeputeerde Luk Lemmens, die ervoor geijverd heeft dat de Hoogmolenbrug ook een oversteek voor dieren zou bevatten, monstert de ecopassage, eind juni 2022 op het moment van de officiële opening.De strook ziet intussen al veel groener.  © JAA

Lamellen

De ecostrook moet wel degelijk ook echte dieren het kanaal over helpen. Ze ligt naast de rijbaan en is over de hele lengte zo’n 2,65 m breed. Een barrière van houten lamellen op betonblokken houdt dieren weg van het verkeer en schermt het licht van de auto’s af.

“Op de ecostrook groeien intussen gras en struiken en nabij de bruggenhoofden zelfs bomen. Op verschillende plaatsen komen groepen keien waar klein wild kan schuilen”, vertelt Luk Lemmens (N-VA), gedeputeerde en geestelijke vader van het natuurverbindingsprogramma Groen Kruis.

“Ook op beide oevers, waar de Hoogmolenbrug aan land komt, is meer groen en water voorzien. Aan de zuidzijde, de kant van Wijnegem en Deurne, is een netwerk van poelen en houtwallen aangelegd. In het noorden, aan de kant van Schoten, wordt de Braambeek breder gemaakt en gaan we over van natte natuur naar stroken droog bos. En onder de op- en afritten naar de brug liggen faunatunnels en een vleermuizenhotel.” (jaa)

© Andy De Gryse

© Andy De Gryse

Zo mooi en groen is het rond de Hoogmolenbrug voorlopig nog niet, maar het groene en waterrijke landschap vormt zich stilaan. © De Vlaams Waterweg

Deze nepvos kwam al eens op verkenning. © Andy De Gryse

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners