In het natuurgebied Eksterheide in Beerse verschijnt bijna acht hectare aan nieuw bos. © ANB

Eksterheide krijgt acht hectare nieuw bos en extra fietsverbinding

Beerse, Rijkevorsel -

Het Agentschap Natuur en Bos (ANB) plant bijna acht hectare extra bos in

het natuurgebied Eksterheide in Beerse. Op de rand van Eksterheide is er voortaan ook een nieuwe fietsverbinding om veilig naar het centrum van Sint-Jozef-Rijkevorsel te fietsen.

Het grootste deel van dit nieuwe bosgebied, van 7,5 hectare groot, wordt geplant in het noordoosten van het natuurdomein, tegen het fabrieksterrein van Aurubis Beerse, het voormalige Metallo. Op deze graslanden ging onlangs een grote veestal voor paarden en runderen tegen de grond.

Het nieuwe bos brengt een extra natuurlijke buffer met het natuurgebied en levert ook minder geluidshinder op in de aanpalende woonwijken. Ook het meest noordwestelijke tipje van het natuurdomein, tegen de wijk Klundert in Rijkevorsel, wordt beplant: 30 are in totaal.

“Winter- en zomereiken nemen bijna de helft van de plantoppervlakte in, maar er worden ook heel wat begeleidende soorten aangeplant zoals winterlinde, trilpopulier, haagbeuk, gewone esdoorn, veldesdoorn, beuk, fladderiep, boswilg en zoete kers”, zegt Luc Van Assche, boswachter bij ANB. “Daarnaast planten we ook struiken en heesters zoals meidoorn, sleedoorn, vlier, lijsterbes, sporkehout en hondsroos.”

ANB zorgde er ook voor dat fietsers veilig naar het centrum van Sint-Jozef-Rijkevorsel kunnen fietsen zonder dat ze moeten uitwijken naar de Vlimmersebaan. “Vanaf nu kan je terecht via het onverharde pad via Klundert, Zuiderdijk en de fietsersbrug in Sint-Jozef”, luidt het bij ANB. “Het fietspad wordt niet verhard of verlicht en is vooral voor mountainbikers bedoeld. Ook andere fietsers kunnen er natuurlijk gebruik van maken.” (bvdl)

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners