Eerder dit jaar kwamen ook Lowie en zijn mama Katleen bomen planten in het Branstbos. © Ward Bosmans

Branstbos wordt een hectare groter

Bornem -

Donderdag 1 december wordt weer een plantdag gehouden in BranstBos. Zo start de tweede fase van het plantplan in samenwerking met Bosgroep Antwerpse Gordel, sponsor Fedrus en basisschool De Appelboom in Branst. In februari werden al 13.000 bomen geplant in dit bos, onder meer een geboortebos en een heldenbos.

Guy Delforge

Deze keer wordt opnieuw meer dan een hectare nieuw bos aangeplant, goed voor 2.400 bomen. “Algemeen wordt berekend dat een hectare bos in Europa zo’n twaalf ton CO2 kan compenseren”, zegt het gemeentebestuur. “Naast CO2-compensatie is een nieuw bos erg waardevol voor een hele reeks duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties, niet enkel direct, maar ook indirect. De Bosgroepen bekijken bosuitbreiding dan ook altijd in dit kader.”

Voor deze tweede fase kon de gemeente rekenen op een sponsor. Fedrus, met hoofdzetel in Puurs-Sint-Amands, is een internationale bouwmaterialengroep die actief is in de productie en distributie van dak- en gevelmaterialen. “Dit jaar bestaan ze twintig jaar, en om dit te vieren wilden ze voor elk van hun 1.600 werknemers een boom planten in hun buurt. Ze namen contact op met de Bosgroepen, die op hun beurt met de gemeente Bornem in gesprek gingen. Alle partijen waren snel overtuigd van de meerwaarde van deze samenwerking. Fedrus zorgt voor meer bos in de buurt en zet verdere stappen in het duurzaamheidstraject, de Bosgroepen bereiden het bebossingstraject voor en begeleiden de plantactie en de gemeente ziet de bossen rond de Branstsedreef verder groeien, bossen die toegankelijk zullen zijn voor alle inwoners van de gemeente.”

Plantactie

Donderdagmiddag gaan enkele klassen van vrije basisschool De Appelboom uit Branst mee planten. Hun school ligt vlak bij de bossen, dus nadat ze de handen uit de mouwen hebben gestoken tijdens de plantactie, zullen ze nog jaren kunnen genieten van BranstBos.

In deze fase wordt 1,2 hectare aangeplant. In de boskern komen 500 zomereiken, 500 ruwe berken, 200 boswilgen, 400 haagbeuken, 200 gladde iepen en 200 winterlindes. Aan de bosrand, rond de wandelweg, is plaats voor wilde lijsterbes, ratelpopulieren, eenstijlige meidoorn, Europese vogelkers, hondsroos, gaspeldoorn, sleedoorn en Gelderse roos.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners