De verschillende partners kwamen in Lamot samen voor lezingen en workshops. © Dirk Vertommen

Internationaal project om sociale vervreemding en extremisme bij jongeren tegen te gaan kent eindpunt in Mechelen

Mechelen -

In congrescentrum Lamot in Mechelen vond woensdag het slotmoment van Orpheus plaats. Dat is een internationaal project dat vier jaar lang werkte rond extremisme en het tegengaan van vervreemding bij jongeren. Dat gebeurde zowel online als offline. “Door expertise samen te brengen, konden we heel wat oplossingen realiseren”, klinkt het bij de verschillende partners.

Stijn Van de Sande

Het project Orpheus staat voor Offline and online Radicalisation Prevention Holding back Extremism and Upholding Security. Het experiment wordt gefinancierd door het Europese Interreg 2 Zeeën. Onder meer de stad Mechelen en verschillende instanties, organisaties en universiteiten uit binnen- en buitenland maken er deel van uit. Het doel van Orpheus is om sociale vervreemding en extremisme bij jongeren aan te pakken en hen weerbaarder te maken.

Zo’n vier jaar lang werkten de verschillende partners samen. Door hun expertise te bundelen, kwamen ze ook tot oplossingen. “We werkten onder meer tools en trainingen uit voor jeugdwerkers, maar ook voor beleidsmakers”, zegt projectcoördinator Hilde Lauwers. “Zo is het belangrijk dat jongeren online en offline safe spaces hebben waar ze zonder voorafgaand oordeel kunnen spreken. Maar niet elke uitlating is aanvaardbaar. Daarom maakten we ook een gids voor jeugdwerkers over hoe ze best omgaan met extreme uitlatingen.”

Inclusie

Tijdens het slotmoment in Lamot kwamen de partners samen voor workshops en lezingen. Ook Mechels schepen van Jeugd en Preventie Abdrahman Labsir (Vld-Groen-m+) nam het woord. “Twintig jaar geleden begonnen we aan de opdracht om van Mechelen opnieuw een veilige en leefbare stad te maken. Dat leek haast onmogelijk. Er werd repressief opgetreden, maar er was ook altijd ruimte voor dialoog. In ons preventief beleid willen we dan ook niemand achterlaten en iedereen integreren. Dat doen we niet polariserend, maar met een boodschap van inclusie en via rolmodellen.”

“In 2019 was Orpheus al relevant door de preventieve aanpak van jihadisme en andere vormen van extremisme”, aldus Labsir. “Maar door de pandemie is het project, dat inzet op mentaal welzijn en het ombuigen van sociale vervreemding, helemaal onmisbaar gebleken. De ideeën van de verschillende partners, zoals aan de slag gaan in de leefwereld van de jongeren zelf en het creëren van safe spaces, zijn in Mechelen intussen operationeel en worden verder op punt gezet.”

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners