Het Brasschaatse gemeentehuis. © Jan Brys

Een derde van de raadsleden nam al ontslag, onder wie veel jongeren

Brasschaat -

De Brasschaatse gemeenteraad die bestaat uit 33 leden, zag in de eerste vier jaar van de huidige legislatuur niet minder dan 10 raadsleden ontslag nemen. Dat betekent dat zo goed als een derde er de brui aan gaf. Opvallend is zeker dat de helft jongeren zijn, van wie vier leden uit de oppositie.

Vlaams minister van onder meer Binnenlands Bestuur Bart Somers liet al weten een werkgroep op te richten om aan dit probleem iets te doen. In Brasschaat zijn de cijfers wel zeer opvallend. Van de tien gemeenteraadsleden die ontslag namen, zijn er zes CD&V-ers. Vier onder hen behoren tot de jongere generatie. Twee zijn lid van Brasschaat 2012, er is één N-VA’er en één Open VLD’er.

Volgens Somers, die de gemeenteraden weer aantrekkelijker wil maken voor de zittende leden, zijn er verschillende redenen voor deze uitval. In eerste instantie is er natuurlijk de combinatie werk en gezin. Anderzijds is er ook de vaak minieme impact die op de meerderheid kan worden uitgeoefend.

Kasper Vanpoucke. © Jan Brys

Brasschaats oppositielid Kasper Vanpoucke (Brasschaat2012, 35) ziet in de uitval een probleem voor de lokale democratie. “Ik heb de indruk dat de cijfers in Brasschaat echt wel een pak hoger liggen dan in de ons omringende gemeenten. Het is een goed idee van minister Somers om de gemeenteraden te versterken. Het is ook goed dat men zich zal buigen over het statuut van het gemeenteraadslid. Op dit ogenblik is dat immers zo goed als onbestaande. We zitten in Brasschaat momenteel aan 10 op 33 ontslagen, maar ik verwacht dat er deze legislatuur nog zullen volgen.”

Vanpoucke begrijpt bijvoorbeeld niet waarom de gemeenteraden niet via een livestream thuis kunnen worden gevolgd. “Alle technische middelen zijn voorhanden. Men hoeft ze maar aan te koppelen. Wie nu voor een bepaald punt naar de gemeenteraad komt, moet vaak uren zitten wachten vooraleer dat punt aan bod komt.”

Het is trouwens ook opvallend hoe weinig publiek een gemeenteraadszitting nog komt bijwonen. Tijdens de raadszitting van maandag 28 november zat er welgeteld één niet-raadslid in de zaal en dat was ondergetekende.

jan brys

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners