Een streefbeeld voor de stationsomgeving met vergroening en passerelles voor voetgangers en fietsers. © rr

Park en nieuwe verbindingen moeten stationsbuurt van Boom injectie geven

Boom -

Het masterplan voor een opwaardering van de stationsomgeving in Boom ligt op tafel. Onder meer een park, nieuwe (fiets)verbindingen en een invulling voor de voormalige conciërgewoning moeten de buurt een injectie geven. Het plan omvat een tiental deelprojecten op korte en middellange termijn.

De stationsomgeving in Boom ligt er vandaag grauw en enigzsins geïsoleerd bij. Bedoeling is om de buurt beter met de andere wijken te verbinden en zo ook meer te laten opleven. Aan de totstandkoming van het masterplan om deze ambitie waar te maken - waarvoor Boom de handen in mekaar sloeg met de provincie Antwerpen - ging een heel traject vooraf. Er werden onder meer infomarkten georganiseerd om te peilen naar de visie en opmerkingen van de bewoners. Alle ideeën, wensen en pijnpunten werden verzameld om daaruit een tiental deelprojecten te filteren.

Verbindingen

Nieuwe verbindingen moeten er voor zorgen dat de stationsomgeving niet langer op een eiland ligt. Richting centrum vormt de A12 die er in een diepe sleuf ligt een grote barrière. Slechts één brug verbindt het station met het centrum. In het westen loopt de spoorlijn, met daarachter industrieterreinen. In het zuiden lopen de Rupel en het Zeekanaal.

Schepen Tom Dewandelaere op het perron in het station van Boom. © rr

“Door met passerelles en een nieuwe fietsverbinding te werken, willen we de bereikbaarheid op verschillende manieren verhogen”, geeft schepen van Ruimtelijk Ordening Tom Dewandelaere (CD&V) aan. Zo houdt het masterplan bijvoorbeeld rekening met een toegang vanuit de westzijde naar het station en de perrons, en een potentiële halte voor de waterbus. Een ander deelproject is de realisatie van een P&R.

Een toekomstbeeld. © rr

De grote, grijze en desolate vlakte voor het station wil het lokaal bestuur doorbreken met de realisatie van een buurtpark. Voor een herbestemming van de oude conciërgewoning is het de bedoeling deze open te stellen voor buurtactiviteiten.

“Ook een herbestemming van de leegstaande Frateurloodsen wordt voort bekeken. Hier hopen we bijvoorbeeld, in afwachting van een definitieve bestemming, eerder al nieuwe activiteit te brengen. Zo hopen we op korte termijn toch al enkele zaken snel te kunnen realiseren”, licht schepen Dewandelaere toe.

“Doordat er heel wat partners bij betrokken zijn, hangt de snelheid van uitvoering weliswaar daar sterk van af. Nu het masterplan klaar is, kunnen we alleszins naar de volgende fase en dat is het opstellen van een actieplan. Daarin wordt onderzocht wat voor elk van de deelprojecten concreet nodig is - ook financieel - om deze op korte of lange termijn uit te voeren. Het is alleszins niet de bedoeling dat dit plan in de kast beland.”

Gedetailleerde info over het masterplan vind je hier .

Bart Roggeman

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners