Yves Hulin is nieuwe fractieleider voor N-VA © rr

N-VA heeft met Yves Hulin nieuwe fractieleider in gemeenteraad

Aartselaar -

De gemeenteraadsleden van de Aartselaarse N-VA duidt Yves Hulin (49) aan als haar nieuwe fractieleider. Hij volgt Paula De Leeuw (65) op die omwille gezondheidsredenen de fakkel doorgeeft. Paula blijft als gemeenteraadslid zetelen.

 

Paula De Leeuw vervulde net geen tien jaar de rol als fractieleider van N-VA Aartselaar. “Die taak is niet alleen op de gemeenteraad namens onze fractie het woord voeren. Het vergt vooral veel voorbereiding zoals de fractievergadering voorzitten, alle dossiers uitspitten, de neuzen in dezelfde richting laten wijzen, een brugfunctie zijn tussen gemeenteraadsleden en het schepencollege.”

“Helaas ben ik door ziekte al lange tijd aan de rolstoel gekluisterd. De ziekte zorgt voor een langzame aftakeling, waardoor ik niet elke avond meer zorgeloos achter de computer kan kruipen om alles tot in de puntjes voor te bereiden. Door mijn functie nu door te geven aan Yves vallen die extra’s weg en kan ik me volop blijven concentreren op mijn rol als gemeenteraadslid.”

Na een kleine vier jaar als gemeenteraadslid neemt Yves Hulin nu de fakkel van fractieleider over. “Ik wil Paula bedanken en hoop onze fractie bestaande uit dertien verkozenen even goed te kunnen vertegenwoordigen.”  (jw)

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners