Dirk Fonteyne krijgt bij zijn afscheid een schouderklop van korpschef Ivo Vereycken © jw

Dirk Fonteyne hangt kepie aan de haak: “Begrip voor het huidige politieprotest”

Alhoewel Dirk Fonteyne officieel pas eind januari 2023 met pensioen gaat, is het voor hem als politiecommissaris deze week woensdag zijn laatste werkdag bij de politiezone HEKLA. Na zijn afscheidsviering neemt hij nog twee maanden verlof op om dan ten volle van zijn vrije tijd te genieten.