Het nu nog troosteloze Havenplein wordt mogelijk een woonwijk. Met voorkkooprecht voor Schotenaren? © JAA

Nieuwe decreet kan woondroom van jonge Schotenaren helpen realiseren

Schoten -

Burgemeester en Vlaams Parlementslid Maarten De Veuster (N-VA) ziet wel wat in het voorontwerp van decreet dat zijn partijgenoot en minister van Wonen Matthias Diependaele (N-VA) heeft voorbereid. Oppositiepartij CD&V vindt dat N-VA de juiste sociale prioriteiten moet leggen in de plaats van loze beloftes aan te gaan.

LEES OOK. Woning kopen? Antwerpse gemeenten mogen hun inwoners daar voortaan fors bij sponsoren, maar ze hebben de centen niet

De nieuwe regeling richt zich op de steden en gemeenten met de hoogste grondprijzen in Vlaanderen zoals Schoten. Die lokale besturen kunnen een voorrangsbeleid te voeren voor inwoners als ze aan minstens drie voorwaarden voldoen: ze moeten de afgelopen 10 jaar minstens vijf jaar ingeschreven geweest zijn in de gemeente of in een Vlaamse buurgemeente, ze mogen nog geen onroerend eigendom bezitten en geen te hoog inkomen hebben.

Voor deze groep kunnen lokale besturen een financiële tussenkomst doen: de gemeente staat in voor 50 tot 100 procent van het grondaandeel van een woning. De lokale besturen zien hun investering altijd terug: wanneer de woning van eigenaar wisselt of verkocht wordt, krijgt de overheid de actuele schattingsprijs. Het is volgens Matthias Diependaele dus hulp op maat van mensen die zelf onvoldoende kapitaal hebben om een woning in eigen streek te verwerven.

Burgemeester Maarten De Veuster erkent het probleem van de dure grondprijzen en ziet wel mogelijkheden hoe het decreet in wording jonge Schotenaren kan helpen om hun woondroom in de heimat toch te realiseren. Onder meer het Havenplein zou hiervoor in aanmerking komen, mits de projectontwikkelaar mee wil werken.

Sociaal beleid

CD&V Schoten erkent dat er een goede intentie achter dit decreet zit. “Maar onze gemeente moet de juiste prioriteiten leggen en geen engagementen aangaan die ze niet kan waarmaken”, vindt Erik Block. “Bij de laatste begrotingsbespreking kwam naar boven dat onze gemeente Schoten 7 tot 9% budget tekortkomt om haar eigen sociaal beleid op peil te houden. Net nu we Schotenaren moeten steunen met te hoge gasfacturen en daarvoor aangepast sociaal beleid nodig hebben.”

CD&V wijst er ook op dat er al organisaties bestaan die zich voor betaalbaar wonen inzetten én waarin Schoten mee aan het roer zit: de eengemaakte sociale woonactoren of de gefuseerde sociale huisvestingsmaatschappijen en sociale huurkantoren.

“Binnen onze gemeente zijn een aantal grote projecten in ontwikkeling. Het is belangrijk dat we hier een lokale sociale woonreflex hebben en betaalbare ‘bescheiden’ woningen voorzien. Dat veronderstelt dan ook dat het schepencollege bij haar vergunningenbeleid een sociale reflex aanleert”, aldus Block. (jaa)

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners