Federale regering bereikt loonakkoord: geen stijging boven index, wel consumptiecheque tot 750 euro in goed boerende sectoren

De federale regering is er dan toch in geslaagd een loonakkoord af te sluiten. De lonen zullen de komende twee jaar niet stijgen bovenop de index, daar is geen marge voor. Maar er komt wel een premie tot 750 euro voor werknemers in sectoren die goed boerden.

Waar de federale regering vorige week niet in slaagde, lukte vandaag wel. De ploeg van premier Alexander De Croo (Open VLD) klopte rond de middag een loonakkoord af voor de komende twee jaar. Zoals verwacht is er geen enkele ruimte voor structurele loonsverhogingen. Daarvoor is er te weinig marge bij de bedrijven, is de inschatting. De komende twee jaar zullen de lonen dus niet stijgen bovenop de index. Daarmee respecteert de regering ook de loonnormwet van 1996, die de socialisten eigenlijk aangepast willen zien.

Premie van 500 of 750 euro

Er komt wel een toegeving naar werknemers in sectoren die goed boerden. Net zoals twee jaar geleden zullen zij een premie krijgen. Al zal die nu hoger komen te liggen. De premie loopt op tot 500 euro voor bedrijven in sectoren met hoge winsten. In sectoren met uitzonderlijk hoge winsten kan de premie zelfs 750 euro bedragen. Over welk bedrijf in aanmerking komt voor de premies, wordt nog door de sociale partners onderhandeld op bedrijfs- en sectorniveau.

Een laatste luik van het akkoord gaat over de verdeling van de welvaartsenveloppe. Dat potje van een klein miljard wordt gebruikt om de laagste lonen en uitkeringen op te trekken. In tegenstelling tot twee jaar geleden gaat er nu minder naar de werkloosheidsuitkeringen, een eis van de liberalen. Die stijgen met 1,3 procent in plaats van 3,5 procent. De vrijgekomen middelen gaan naar een verhoging van de minimumlonen.

Vlaamse werkgevers sabelen loonvoorstel regering neer

Het verzoeningsvoorstel van de federale regering om de loononderhandelingen tussen vakbonden en werkgevers uit het slop te trekken, is voor de Vlaamse bedrijven “onaanvaardbaar”. Dat zegt Hans Maertens, topman van de Vlaamse werkgeversorganisatie Voka. “De regering past zo haar eigen wetten aan. De wet zegt dat moet onderzocht worden of de concurrentiekracht van de bedrijven wordt aangetast. En de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB) heeft dat gedaan en is tot de conclusie gekomen dat er effectief nul procent marge is. Op deze manier wordt de concurrentiekracht op het spel gezet. We spelen met vuur voor een politiek compromis”, aldus de gedelegeerd bestuurder van Voka.

Een aantal bedrijven zal 750 euro premie wel kunnen betalen, erkent Maertens. “Maar de winsten van vandaag zijn de investeringen van morgen en de jobs van overmorgen. Als we elke spaarcent opsouperen dan duwen we onze groeikracht naar beneden. Bedrijven waar het vandaag goed draait, kunnen het morgen minder goed doen en overmorgen slecht.”

N-VA: “Loonakkoord is ronduit teleurstellend en schadelijk”

Een “ronduit teleurstellend en schadelijk loonakkoord”, vindt N-VA-Kamerlid Björn Anseeuw. “Nog maar eens worden de werkloosheidsuitkeringen verhoogd. En nog maar eens stijgen de brutoloonkosten voor de laagste lonen.” En ook “compleet onverantwoord als je weet dat de loonkosten in dit land al veel sneller stijgen dan in onze buurlanden en belangrijkste handelspartners”.

Volgens Anseeuw moet de regering “eindelijk eens solidair zijn met wie wél werkt in dit land”, door de nettolonen op te trekken zonder de brutoloonkosten voor de werkgevers te laten stijgen. “Het zijn stilaan echt zotten die werken in dit land”, besluit hij.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

MEER OVER