De gemeentelijke lagere school Gilo Kaart. © Jan Brys

Projectontwikkelaar Van Roey zet onderhandelingen over Scholenproject Kaart on hold

Brasschaat -

De onderhandelingen tussen projectontwikkelaar Van Roey en de gemeente Brasschaat over het Scholenproject Kaart worden tijdelijk geschorst. Van Roey wil de procedure bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen afwachten en verwijst ook naar de turbulente economische omstandigheden die mogelijk een invloed hebben op de bouwprijzen voor de scholenbouw.

(jbr)

Het Scholenproject Kaart omhelst de grondige renovatie van twee basisscholen van twee verschillende netten. Het gaat om de gemeentelijke lagere school Gilo Kaart en de gemeentelijke kleuterschool ’t Veldhoppertje enerzijds en de vrije basisschool De Vlinder anderzijds. Aan dit project werd een nieuwbouw van 103 woningen voorzien. Na protest van de buurt verminderde Van Roey het aantal woningen tot tachtig, wat meteen een bouwlaag minder betekent.

De buurtbewoners namen hier nog geen genoegen mee en zetten hun juridische stappen verder. Op dit ogenblik ligt het dossier bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen.

De vrije basisschool De Vlinder. © Jan Brys

Van Roey laat nu aan het gemeentebestuur weten deze procedure af te wachten. Het komt er dus op neer dat de onderhandelingen voorlopig worden stopgezet. De projectontwikkelaar ziet een ernstig procesrisico en wil eerst meer duidelijkheid. Als die er komt, kunnen de onderhandelingen worden hervat. Maar Van Roey wil mogelijke initiatieven van het gemeentebestuur om verder te overleggen met de buurt graag ondersteunen. Anderzijds wil Van Roey erop wijzen dat de bouwprijzen kunnen worden aangepast aan de huidige economische situatie.

Waarnemend burgemeester Philip Cools (N-VA) neemt akte van de beslissing van Van Roey en zegt de gerechtelijke procedure te zullen afwachten. “Wij gaan er wel van uit dat dit slechts tijdelijk is. Eerst focussen we op de procedure. Maar eens die uitgeklaard zullen we dit project verder afwerken.”

De buurtbewoners bestuderen de plannen. © Jan Brys

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners