Massale belangstelling van de boeren in Kadans. © rr

Landbouwers massaal op zoek naar antwoorden over ‘bedreigde’ toekomst

Wuustwezel -

Op uitnodiging van de raad voor land- en tuinbouw van Wuustwezel verzamelden boeren van Wuustwezel, Brecht, Essen, Kalmthout, Kapellen en Stabroek in gemeenschapscentrum Kadans om samen de bedreigingen voor hun activiteiten te bespreken.

Neel Vermeiren

De opkomst van boeren en politici uit de verschillende gemeenten was enorm: er waren bijna 350 aanwezigen. “We mochten ook veel Nederlandse collega’s ontvangen omdat wij op de grens zitten”, meldt de landbouwraad. “Theaterzaal Kadans was te klein. We hebben zelfs een extra scherm moeten installeren voor de mensen die niet in de grote zaal binnen konden. De reacties na de vergadering waren allemaal positief. Het werd tijd dat we een duidelijk overzicht kregen van alle bedreigingen die er op ons afkomen. Alles op elkaar gelegd, is het heel veel.”

De vergadering maakte duidelijk dat de boeren vooral nood hebben aan communicatie en toekomstperspectief.

Nationaal Park

Het idee van de informatieavond kwam van de vrijwilligersorganisatie Landelijke Toekomst, een vereniging van boeren en boerinnen uit Wuustwezel, Brecht, Kalmthout, Essen, Stabroek en Kapellen bijgestaan door de raad voor land- en tuinbouw van de gemeente Wuustwezel en de landbouwraden van de omliggende gemeentes. De groep ontstond na de ongerustheid over de mogelijke komst van een Nationaal Park. De leden hebben zich ondertussen ook verdiept in andere dossiers zoals de NX-verbindingsweg in Stabroek/Kapellen, de plannen voor de natuurgebieden De Maatjes en het Marum. “We moesten dit doen omdat we merken dat naar ons gevoel niet altijd snel en duidelijk genoeg wordt gecommuniceerd”, klinkt het. “Wij hebben als vrijwilligers ook geen verantwoording af te leggen en hebben niet te maken met complexe nationale structuren. Maar deze vergadering was nodig want wij boeren weten graag wat er boven ons hoofd hangt.”

Heel wat dossiers in de Noorderkempen hebben te maken met de landbouw. Zo zijn er de plannen voor de Nieuwe Rand in het oosten van Antwerpen, voor een Nationaal Park Kalmthoutse Heide, de ontwikkelingen in het Marum en de Maatjes of de leidingstraat.

Een hele reeks problemen kwamen aan bod. © rr

Vernatting

“De plannen voor de Nieuwe Rand zitten in een nieuwe onderzoeksfase. Wij hebben ons standpunt daarin duidelijk gemaakt: wij willen géén nieuwe verbindingsweg door landbouwgebied. Ons voorstel is om bestaande knelpunten aan te pakken en de bestaande wegen op te waarderen.”

Voor het Marum en de Maatjes – twee dossiers die nog altijd in een studiefase zitten – zijn er dan weer plannen om het gebied te ‘vernatten’ om opnieuw bepaalde vogelsoorten aan te trekken. Daarbij zouden honderden hectaren landbouwgebied onder water gezet worden. Het dossier van de leidingstraat is dan wel opnieuw naar de tekentafel gestuurd, maar een van de mogelijke tracés loopt door flink wat landbouwgebied.

Het Nationaal Park is ook nog een moeilijk dossier. “Het is belangrijk dat we daar over de grenzen heen kijken”, zegt Antoon Vos van Bos Advies in Nederland. “De verschillende individuele landgoederen, soms tot 500 hectare, hebben zich daar verenigd om een zwaardere stem te krijgen in de debatten.”

Stikstofdossier

De boeren willen ook mee aan tafel zitten wanneer het gaat over het Nationaal Park Kalmthoutse Heide. Recent waren vooral het stikstofdossier en het mestactieplan druk besproken dossiers. “Toen wij geïnformeerd werden over het mestactieplan was het voor ons duidelijk: zo kan het er niet komen”, klinkt het bij ABS en BB. “Rest er nog het stikstofdossier dat overal in Vlaanderen stof deed opwaaien in landbouwmiddens”, zegt parlementslid Tinne Rombouts (CD&V). “Het kan niet dat er geen rekening wordt gehouden met de sociaaleconomische gevolgen. De doelstellingen die je vooropstelt moeten ook maatschappelijk aanvaardbaar zijn.” 

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners