De oppositiepartijen Vooruit en MeMo-Meer Mol voeren actie voor windmolens langs de snelweg. © Tommy Maes

Vooruit en MeMo-Meer Mol pleiten voor windturbines langs E34 in Postel

Mol -

De oppositiepartijen Vooruit Mol en MeMo-Meer Mol zijn voorstander van de plaatsing van windturbines langs de E34 in Postel. Volgens hen is daar voldoende ruimte voor op het traject langs de snelweg.

Gemeenteraadsleden en sympathisanten van Vooruit en MeMo-Meer Mol verzamelden zaterdagmiddag bij de E34 in Mol-Postel. Met een groot spandoek en de slogan ‘De Mollenaar wint met wind’ willen beide oppositiepartijen een signaal geven aan het gemeentebestuur om mee na te denken over het inplanten van windturbines langs de snelweg.

“We willen met deze actie kleur bekennen en pleiten dus voor windmolens langs de E34 in Mol”, zeggen gemeenteraadsleden Paul Vanhoof (Vooruit) en Koen Van Gompel (MeMo-Meer Mol). “De snelweg doorkruist onze gemeente over een lengte van vijf kilometer en op dat traject is er voldoende ruimte om meerdere windmolens te plaatsen. Zo’n project kan meer elektriciteit opleveren dan het verbruik van alle Molse gezinnen.”

De E34 heeft volgens Vooruit en MeMo-Meer Mol een aantal troeven als locatie voor windmolens. © Tommy Maes

De E34 heeft volgens beide partijen een aantal troeven als locatie voor windturbines. “Zo staan er in de nabijheid van de E34 bijna geen woningen, waardoor er geen hinder is voor de Mollenaar zoals slagschaduw of geluidsoverlast”, vertellen Vanhoof en Van Gompel.

“Het project sluit ook aan bij andere windprojecten langs de E34. Zo staan er al windmolens ter hoogte van Retie en Turnhout. Bovendien zijn er op Nederlands grondgebied ook windmolens gepland, vlak bij de landsgrens. Uiteraard moet bij de concrete inplanting van de windmolens rekening worden gehouden met milieu- en omgevingsaspecten zoals broedplaatsen en vogeltrek. Maar dan zelfs moet er voldoende ruimte zijn voor windmolens langs de snelweg.”

Beide partijen leggen hun voorstel ook voor aan de gemeenteraad. “We willen dat het gemeentebestuur een actievere rol neemt op het vlak van het inplanten van windmolens”, zeggen Paul Vanhoof en Koen Van Gompel. “We willen daar boven de partijgrenzen heen aan meewerken. In 2012 is dat al gebeurd met de opstelling van een windplan. Dat heeft geleid tot de plaatsing van enkele windmolens in onze gemeente.”

Het Molse windplan is volgens de twee oppositiepartijen toe aan vernieuwing. © Tommy Maes

Volgens de twee oppositiepartijen is het Molse windplan aan vernieuwing toe. “De E34 is niet de enige locatie waar extra windmolens kunnen worden geplaatst”, zegt Paul Vanhoof. “We moeten ook andere locaties verder onderzoeken in een nieuw windplan.”

“Net als veel gemeenten heeft Mol klimaatdoelstellingen aangenomen en die kunnen niet gehaald worden zonder windenergie”, vult Koen Van Gompel aan. “Momenteel zijn we veel te afhankelijk van het buitenland voor onze energievoorziening. Daarom moeten we dringend een tandje bijsteken. ”

Tommy Maes 

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners