Heel Lillo krijgt gescheiden riolering.  © Kioni Papadopoulos

Tegen eind oktober van volgend jaar heeft Lillo gescheiden riolering

Lillo -

De plannen om Lillo zijn historische vorm terug te geven, komen heel langzaam dichterbij. Er wordt alvast gestart met de aanleg van een gescheiden rioleringssysteem.

Momenteel ligt in Lillo nog een gemengde riolering, die zich in heel slechte staat bevindt. Het afvalwater komt deels terecht in de ringgracht. Een gescheiden rioleringsstelsel is dus echt nodig. De stad Antwerpen zorgt in dit project voor het opbreken en nadien ook voor de vernieuwing van de straten. Water-link en Aquafin leggen de gescheiden rioleringen aan en bouwen ook een pompstation. Ze zorgen ook voor de aansluiting van het afvalwater op de kleine waterzuiveringsinstallatie en de aansluiting van het regenwater op de ringgracht.

Het Kazerneplein wordt niet vergeten. © rr

Om dit project te realiseren zijn 140 werkdagen voorzien, onder voorbehoud van weerverlet en onvoorziene omstandigheden. Van eind november tot en met januari voeren de verschillende nutsmaatschappijen hun deel van het werk uit. In januari wordt dan gestart met de rioleringswerken ter hoogte van de Stoomstraat en de parking. Daar wordt een pompstation gebouwd. In februari starten de werken in de Vestingstraat.

Om het gansrijden op 5 maart en het keizerrijden op 26 maart niet in gevaar te brengen wordt pas verder gewerkt vanaf eind maart. Dan komen de Tolhuisstraat, de Havenmarkt en het Kazerneplein aan de beurt. Vanaf midden mei tot en met oktober wordt de bovenlaag afgewerkt. Daarbij wordt voorrang gegeven aan Tolhuisstraat-Havenmarkt-Stroomstraat. Het einde van de werken is gepland oktober volgend jaar.

 (evdw)

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners