De coronasluitingen brachten Sportoase Elshout in woelig financieel water. De gemeenten betrokken bij de oprichting springen de privépartner nu bij. © JAA

Schoten en Brasschaat werpen Sportoase eenmalig reddingsboei toe ten belope van 185.000 euro

Brasschaat/Schoten -

De coronasluitingen brengen Sportoase Elshout, het intergemeentelijk zwembad, alsnog in de problemen. Partners Brasschaat en Schoten stoppen uitbater Sportoase NV daarom 185.000 euro toe, eenmalig. Schepen Paul De Swaef (N-VA) van Schoten spreekt van een billijke tegemoetkoming. PVDA Brasschaat is kritischer en verwijst naar de bedragen die het winstgevende moederbedrijf van Sportoase zou doorsluizen naar andere dochters.

Zoals voor alle openbare zwembaden waren de voorbije coronajaren ook geen pretje voor Sportoase Elshout, het zwembad dat Brasschaat en Schoten in 2006 openden op de grens van beide gemeenten nabij het Peerdsbos. “Normaal krijgen we jaarlijks 500.000 bezoekers over de vloer”, aldus Michael Schouwaerts, algemeen directeur van de Sportoase Groep die intussen zeventien complexen beheert in ons land.

“In 2020 zakte dat cijfer spectaculair naar 233.527. Het jaar daarop was het maar iets beter en kwamen we uit op 297.162 bad- en fitnessgasten. Dankzij de reserves die we konden aanleggen na de goede jaren voor 2020, hebben wij na dat eerste coronajaar onze eigen boontjes kunnen doppen en besloten we geen gebruik te maken van de clausule in het contract die bepaalt dat we ingeval van overmacht mogen aankloppen bij onze partners.”

Toenmalige burgemeesters Harrie Hendrickx (r) en Dirk de Kort (l) knippen het lintje bij de officiële opening van Sportoase Elshout op 28 januari 2006. © Wim Kempenaers

Billijk versus onbegrijpelijk

Om de tekorten aan te zuiveren na het tweede coronajaar doet de NV Sportoase dus wel een beroep op de solidariteit van Brasschaat en Schoten, die respectievelijk 73.880 en 110.820 euro overmaken. “Ik heb daar geen probleem mee”, aldus schepen van Sport Paul De Swaef (N-VA). “De boekhouding van Sportoase is transparant en ik heb zelf kunnen vaststellen dat onze steun echt nodig is. Ik vond het al knap dat men het jaar daarvoor ondanks een stevig tekort in de exploitatie geen beroep heeft gedaan op de lokale besturen.”

Beide gemeenteraden keurden de eenmalige toelage allebei goed. Brasschaats waarnemend burgemeester Philip Cools (N-VA) en sportschepen Adinda Van Gerven verwijzen naar de afspraken die in het verleden werden gemaakt. De overeenkomst die we vroeger met Sportoase hebben gemaakt, is duidelijk. Voor het jaar 2020 heeft Sportoase het verlies zelf aangezuiverd. Wij willen nu mee bijspringen. Het is toch van groot belang dat er hier een goed draaiend zwembad staat.”

PVDA Brasschaat vindt dit onbegrijpelijk. “De NV Sportoase is begonnen met een startkapitaal van 62.000 euro. Dat is zeer weinig. Er gaat wel een stevige winst naar de Groep Sportoase NV die de voorbije jaren wel is tussengekomen voor enkele dochterondernemingen in moeilijke papieren. Wij vinden dat de twee schepencolleges wel zeer licht over deze extra uitgaven gaan. Zij kennen toch ook de context, maar willen blijkbaar niet naar het volledige plaatje kijken”, zeggen Rob Eeman en Gene Donckers van PVDA.

Sportoase Eslhout beschikt ook over ene uitegebreid recreatiebad, met glijbaan. © Joris Herregods

Geen verhoging inkomprijs

Michael Schouwaerts ziet het er voor 2022 wat rooskleuriger in. “Voor de eerste tien maanden van 2022 zitten we op dit moment aan 331.210 bezoekers. Niet slecht aangezien we rekening moeten houden met een gedwongen sluiting van het recreatiebad in januari en de opgelegde beperkingen naar capaciteit voor fitness en groepslessen in het voorjaar.”, aldus de algemeen directeur.

Ook de energiecrisis speelt Sportoase parten. “We hebben een aantal maatregelen getroffen om zo zuinig mogelijk te werken. Het aanhouden van de iets lagere ‘zomertemperatuur van het water ook in de winter is daar één van. Voorts zuiveren het water ook op een andere wijze waardoor dat niet nodeloos opgewarmd moet worden. We denken nog aan het bijplaatsen van zonnepanelen, warmtepompen en andere energiebesparende investeringen.”

 Sportoase Elshout is niet van plan om de tarievne voor haar zwembad en fitness te verhogen.De laatste prijsaanpassing dateert van 2020.(jaa/jbr)

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners