De pas heraangelegde voetpaden mogen niet opengebroken worden van het gemeentebestuur. © Filip Spoelders

Fiberklaar mag pas vernieuwde Gellyncklaan niet openbreken van gemeente Hove

Hove -

In Hove wordt momenteel de laatste hand gelegd aan de heraanleg van de Jan Frans Gellyncklaan. Net nu kondigt Fiberklaar bij de bewoners aan dat het er glasvezelkabel gaat leggen. Werken die het gemeentebestuur niet zal goedkeuren.

Filip Spoelders

Sinds dit voorjaar wordt de Jan Frans Gellyncklaan volledig vernieuwd met een gescheiden rioleringsstelsel en de aanleg van nieuwe voet- en fietspaden. Het resultaat is ondertussen zichtbaar terwijl de laatste werken worden uitgevoerd.

De straat wordt tussen de Mechelsesteenweg en het rondpunt vernieuwd. © Filip Spoelders

Net nu kreeg het gemeentebestuur de melding van buurtbewoners dat Fiberklaar in de straat zijn ronde doet met de melding dat het begin 2023 de voetpaden wil openbreken om glasvezelkabel te leggen. “Deze werken zal ons bestuur niet goedkeuren, aangezien we bijna de straat volledig hebben aangepakt. Fiberklaar was op de hoogte van de werken in de Jan Frans Gellyncklaan en wist dat ze nadien het voetpad gedurende de sperperiode van vijf jaar niet mag openbreken voor de aanleg van glasvezelkabel”, geeft het Lokaal Bestuur Hove aan.

Hove heeft net als vele andere gemeenten een code nuts- en infrastructuurwerken ondertekend met nutsmaatschappijen, zoals Fiberklaar. “Om te vermijden dat voetpaden keer op keer open- en dichtgelegd worden, engageren alle betrokken partijen zich om elkaar op de hoogte te brengen van de geplande werken, zodat de anderen, indien ze dit wensen, mee kunnen deelnemen. Afspraak is eveneens dat na de uitvoering van werken, bijvoorbeeld de heraanleg van het voetpad, gedurende vijf jaar geen nieuwe werken worden uitgevoerd.”

De laatste werken zijn nog aan de gang. © Filip Spoelders

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners