© RTV

Kamerlid Kim Buyst (Groen) bezoekt station Lier: “Niemand zou zich onveilig mogen voelen op openbaar vervoer”

Lier -

Kamerlid Kim Buyst (Groen) en Herlindis Moestermans van De Vrouwenraad brachten vrijdag een veldbezoek aan het station van Lier. Met hun rondgang in de stationsbuurt vestigen ze aandacht op een actieplan dat op til staat tegen seksuele intimidatie en agressie op het openbaar vervoer. “Eén op de drie vrouwen mijdt het openbaar vervoer uit angst voor ongewenst gedrag”, zegt Buyst. “Als we er de meest vlotte, toegankelijke en comfortabele optie van willen maken, kunnen we niet wegkijken van de cijfers.”

Kristof Van Rompaey

Het toekomstige actieplan is een initiatief van fractie Ecolo-Groen in de Kamer. De commissie Mobiliteit keurde de resolutie afgelopen woensdag goed. “Het is een absolute noodzaak”, zegt Kamerlid Kim Buyst, die het punt namens Groen indiende. “In 2019 waren er meer dan vierhonderd meldingen van seksueel geweld. Dat is nog een grove onderschatting als je weet dat zo’n 90% van de slachtoffers van seksueel geweld niet naar de politie stapt.”

Alarm via app

De Ecolo-Groen-fractie heeft enkele concrete ingrepen voor ogen. “Zo moet er een discreet alarm komen in de bestaande NMBS-app, want bellen naar Securail doe je niet als de geweldpleger vlak naast je staat”, zegt Buyst. “Het alarm moet mensen direct in contact brengen met de treinbegeleider en de veiligheidsdiensten. Het systeem om incidenten te rapporteren moet ook simpeler worden voor anonieme meldingen en formele klachten.”

© Joren De Weerdt

De rol van treinpersoneel is voor Ecolo-Groen ook cruciaal. “Als eerste aanspreekpunt om slachtoffers op te vangen, kunnen ze de drempel naar aangifte mee verkleinen”, stelt Buyst. “Hun zichtbare aanwezigheid doet het aantal incidenten ook dalen. Zelf zijn ze trouwens ook nog veel te vaak slachtoffer van intimidatie en agressie. In de opleidingspakketten van het NMBS-personeel moet daarom een module over deze thematiek worden opgenomen.”

Evenwichtige samenstelling

Het aanwezige personeel op risicolijnen moet volgens Buyst de hoogte in. “We stellen ook streefcijfers voor om tot een beter evenwicht in de samenstelling van het personeel te komen”, zegt ze. “Dat is belangrijk voor het veiligheidsgevoel. Nu weerspiegelt het personeel de samenleving nog onvoldoende: overwegend mannelijk en te weinig divers.”

Tot slot wil de fractie een sensibiliseringsgolf losweken, onder meer met affiches in de treinstations. “Maar seksuele intimidatie op het openbaar vervoer komt ook op bussen, trams en metro’s voor”, zegt Buyst. “Daarom vragen we een interfederaal actieplan, opgesteld met de regionale overheden, de openbare vervoersbedrijven en de ordediensten. De plannen moeten ook gedragen zijn. Ze moeten uitgerold worden in dialoog met reizigers en experts. Kortom, op het openbaar vervoer moet je onbezorgd kunnen wegdromen, nog even werken of een boek of een krant kunnen lezen. Niemand zou zich daar onveilig bij mogen voelen.”

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners