© ATV

Welzijnszorg vraagt aandacht voor “overdigitalisering” van de samenleving: “Veel mensen kunnen nog steeds mee”

Op de markt op het Sint-Jansplein in Antwerpen heeft de tegen armoede strijdende vzw Welzijnszorg vrijdag campagne gevoerd rond wat zij de “overdigitalisering” van de samenleving noemt. “Steeds meer diensten en bedrijven digitaliseren hun contact met de burger, maar veel mensen beschikken nog steeds niet over de nodige vaardigheden of het materiaal”, klinkt het.

debnBron: BELGA

Volgens Welzijnszorg betekent het “niet mee kunnen” met de digitalisering dat de mensen in kwestie, vaak ouderen of mensen in armoede maar zeker niet altijd, bepaalde van hun grondrechten niet kunnen uitoefenen.

“Digitale vaardigheden zijn echt cruciaal geworden om bijvoorbeeld contact te hebben met overheden of om facturen te betalen”, zegt Yamina Essabri van Welzijnszorg. “Maar veel mensen ontbreekt het aan de nodige scholing daarvoor. Wij willen daar aandacht voor vragen.”

Informeren

Welzijnszorg benadrukt niet tegen digitalisering te zijn. “Enerzijds roepen we op om meer te investeren in opleiding en materiaal zodat iedereen toegang heeft tot gedigitaliseerde diensten”, zegt Essabri. “Anderzijds vinden we dat fysiek contact wel altijd een optie moet zijn. Dat blijft noodzakelijk voor veel mensen, bijvoorbeeld omdat ze een andere taal spreken dan diegene die digitaal wordt aangeboden.”

De campagne van Welzijnszorg omvat het informeren van passanten, maar ook een ludieke actie waarbij mensen worden uitgenodigd om een QR-code te scannen om dan een stukje cake te kunnen krijgen.

Met verzamelde getuigenissen en cijfers wil Welzijnszorg binnen enkele maanden aan de slag om overheidsdiensten en andere sectoren te sensibiliseren over het thema en hen te bewegen tot actie.

Aangeboden door onze partners