Districtshuis. © Erik Vandewalle

Districtsbestuur betreurt sluiting Huis van het Kind in Berendrecht

Berendrecht -

Het districtscollege vernam eind oktober dat het Huis van het Kind in Berendrecht op termijn de deuren zal sluiten. Het polderbestuur moest deze boodschap evenwel via de pers vernemen en vindt dat zoiets niet kan.

Als motivatie voor deze sluiting wordt verwezen naar een uitgevoerde audit, waaruit zou blijken dat in het polderdistrict niet de kwetsbare doelgroep bereikt wordt waarvoor de Huizen van het Kind zijn opgericht.  

Districtsburgemeester Carl Geeraerts (N-VA): “Als districtscollege betreuren we deze beslissing, waarmee opnieuw stedelijke dienstverlening in het district wordt afgebouwd. We menen dat het Huis van het Kind in Berendrecht wel degelijk de juiste doelgroepen en/of gezinnen bereikt of alleszins kan bereiken. Daarom vragen we dan ook om het desbetreffende auditrapport in te kijken. We vernamen deze beslissing via de pers. Dat kan eigenlijk niet. Beslissingen met zo’n impact op de districtsbewoners moeten voorafgaandelijk besproken worden met het districtsbestuur of we moeten tenminste geïnformeerd worden vooraleer een persmededeling wordt uitgestuurd.”

(evdw)

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners