Archiefbeeld. ©  Ivan Put

Invoering van zwaardere straffen voor geweld tegen politie wordt vervroegd

Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open Vld) heeft donderdag samen met het college van procureurs-generaal en vertegenwoordigers van de politie besloten om politiegeweld zwaarder en sneller te straffen. Er wordt per parket ook een referentiemagistraat voor feiten van geweld tegen politie aangesteld, zodat geen enkel feit nog onvervolgd blijft.

wverBron: BELGA

De automatische strafverzwaring bij geweld tegen de politie is nu opgenomen in het ontwerp van het nieuwe Strafwetboek voor 2025, maar donderdag is beslist om de maatregel te versnellen. Net zoals met het seksueel strafrecht werd gedaan, wil de minister dit luik van het nieuwe Strafwetboek reeds invoegen in het huidige Strafwetboek. Op die manier zijn de strafverzwaringen sneller van toepassing. 

Een nieuwe afspraak, die bij het overleg met de vakbonden al op tafel lag, is de uitbreiding van de nultolerantie met ‘weerspannigheid’. Voortaan wordt er altijd een gerechtelijk gevolg gegeven aan weerspannigheid die resulteert in arbeidsongeschiktheid. Bij elk parket wordt een referentiemagistraat aangesteld voor alle dossiers van criminele feiten gepleegd tegen politiemensen. 

LEES OOK. Van Quickenborne: “Zwaardere straffen voor politiegeweld in nieuwe strafwetboek”

Minister Van Quickenborne maakt ook duidelijk dat wanneer een politieagent arbeidsongeschikt raakt door opzettelijke slagen en verwondingen, de parketten dit altijd moeten vervolgen. Het kan nooit geseponeerd worden omwille van tijds- of personeelstekort en deze zaken worden bij voorkeur gedagvaard in snelrecht, tenzij een aanhoudingsmandaat wordt gevorderd bij de onderzoeksrechter.

Vastgoed

Jobs in de regio