©  MARC HERREMANS - MEDIAHUIS

In 79 van de 203 Antwerpse dossiers is fraude in sociale huisvesting vastgesteld

In bijna de helft van de onderzochte dossiers door Vlaanderen was er spraken van sociale fraude door een sociale huurder. Antwerpen doet dit soort van onderzoeken al sinds 2017. In de 203 onderzoeken bleken 79 Antwerpse sociale huurders eigendom te bezitten in het buitenland.

Sacha Van Wiele

Volgens de wetgeving op sociale huisvesting mag een huurder geen eigendom bezitten. De stad Antwerpen begon hierop gericht te controleren sinds 2017. Daarbij werd een extern onderzoeksbureau aangesteld om onderzoeken uit te voeren in het buitenland. Deze werkwijze werd anderhalf jaar geleden overgenomen door Vlaanderen voor alle sociale huisvestingsmaatschappijen in Vlaanderen.

669 onderzoeken

Vlaanderen deed 669 onderzoeken naar mogelijke sociale fraude door een sociale huurder. Bij 309 sociale huurders werd daadwerkelijk vastgesteld dat ze eigendom hadden. Dit kan gaan over een woning of een lap grond. De sociale huurder die betrapt wordt, moet de gekregen sociale kortingen op de maandelijkse sociale huur terugbetalen en wordt uit de sociale woning gezet. Daarbovenop betaalt de huurder de gemaakte onderzoeks- en gerechtskosten terug.

“Vlaanderen heeft elke sociale woning nodig en die moeten gaan naar mensen die er daadwerkelijk recht op hebben”, zegt Matthias Diependaele (N-VA), Vlaams minister van Wonen.

Fraude in het buitenland

Antwerpen, die dus al sinds 2017 deze onderzoeken laat uitvoeren, onderzocht 203 dossiers waarbij er mogelijk spraken was van eigendom in het buitenland. Bij 79 huurders werd vastgesteld dat ze eigendommen hadden. Bij 21 huurders werden geen onderzoeken gedaan omdat ze bij opstart van het onderzoek geen medewerking wilden verlenen en zelf de huur hadden opgezegd om verdere onderzoekskosten te vermijden. Zes dossiers zijn nog in onderzoek.

In dezelfde periode werd ruim een miljoen euro gevorderd van de huurders aan onterecht genoten sociale korting wegens fraude met eigendom in het buitenland. Antwerpen ontving 174.756 euro aan terugbetalingen. Daarnaast lopen 21 afbetalingsplannen met een afbetaling per maand van 5661,98 euro.

32 van de 89 sociale huisvestingsmaatschappijen en 2 van de 48 sociale verhuurkantoren in Vlaanderen doen beroep op het vastgoedonderzoek door Vlaanderen.

Aangeboden door onze partners

Meest gelezen

Vastgoed

Jobs in de regio