© atv

Na Nabilla Ait Daoud (N-VA) nu ook Vooruit-kopstuk Jinnih Beels onder vuur over besparingen: jeugdwerk moet 23 medewerkers ontslaan

Antwerpen -

Na de heisa rond de cultuursubsidies met Antwerps schepen van Cultuur Nabilla Ait Daoud (N-VA), dreigt nu ook Vooruit-kopstuk en schepen van Jeugd Jinnih Beels in de vuurlinie terecht te komen. Door besparingen zal de Antwerpse jeugdsector in de toekomst namelijk zo’n 23 medewerkers moeten ontslaan. Dat blijkt uit een intern rapport van de sector. Bronnen binnen het professioneel jeugdwerk hebben dat nieuws bevestigd aan onze krant.

Jan Stassijns, Sacha Van Wiele

Ook de Antwerpse jeugdsector komt niet ongeschonden uit de besparingsoefening van de stad Antwerpen. Schepen van Jeugd Jinnih Beels (Vooruit) heeft beslist om de werkingsmiddelen van het professioneel jeugdwerk met slechts 2% te indexeren. Door de automatische indexering van de lonen stijgt de personeelskost wel met 11%. Organisaties als JES, KRAS en Formaat zijn daardoor genoodzaakt om medewerkers te ontslaan.

Tegen het jaar 2024 belanden zo’n 23 jeugdwerkers op straat, onder wie ook coördinatoren en andere personeelsleden. Dat berekende de sector op basis van de gemiddelde loonkost van hun medewerkers. Dat is bijna 15% van het totale aantal mensen (157) dat het professioneel jeugdwerk in Antwerpen tewerkstelt.

“Onverantwoord”

Het sociaal middenveld wil nog niet reageren, maar beraadt zich binnenkort over een gedragen statement. In de interne nota wordt nochtans geen fraai toekomstbeeld geschetst van het jeugdwerk in Antwerpen. “De stad Antwerpen dreigt haar voelsprieten in de wijken te verliezen”, staat er te lezen. “Professionele jeugdwerkers zijn vaak actief in buurten en wijken waar op het vlak van kinderarmoede, schooluitval of schoolachterstand alle indicatoren donkerrood staan. Jeugdwerkers weten veel eerder dan wat er in statistieken terechtkomt, wat er leeft bij kinderen en jongeren, wat er speelt in de wijken. Ze gaan hier soms zelf mee aan de slag tijdens activiteiten of daarbuiten, maar zijn vaak ook doorverwijzers en brugfiguren. Besparen op jeugdwerk betekent concreet dat de mensen wegvallen die het dichtst staan bij de jongeren die het het moeilijkst hebben. We snijden hierbij diep in het vel van de maatschappij. De economische crisis raakt de armste kinderen en jongeren hard. Met de toekomst van deze jongeren gokken, is onverantwoord.”

Wat de besparingen voor heel wat organisaties extra wrang maakt, is dat de job van jeugdwerker in de coronacrisis nog werd erkend als een essentieel beroep. “En nu, tijdens een volgende crisis, is dat essentieel beroep voor de stad plots niet meer van belang”, aldus een ingewijde.

”Ik bespaar niet op jeugd”

Schepen van Jeugd Jinnih Beels (Vooruit) benadrukte woensdagavond in haar raadscommissie dat ze niet bespaart op jeugd. “Er is niets afgenomen van de jeugdorganisaties”, reageert Beels. “Dat is zo. Dat neemt niet weg dat het jeugdwerk een moeilijke periode tegemoet gaat, net zoals alle andere organisaties. We zijn daarover altijd in overleg gegaan. De volledige indexering kon ik hen niet geven, ik moet het doen met het budget dat ik heb, maar we hebben desondanks wel 2% toegekend. Ik heb de jeugdorganisaties niet gevraagd om jeugdwerkers te laten gaan, wel dat ze goed moeten nadenken over hoe ze die verschuivingen kunnen doorvoeren zonder dat het de jongeren raakt. In de praktijk betekent dat, dat ze moeilijke keuzes moeten maken. We hebben wél 5000 euro extra gegeven aan de kleinere organisaties, die het moeilijker hebben dan de drie grote: Kras, JES en Formaat.”

Groen-fractieleider Ilse van Dienderen is niet mals voor de schepen. “In alle stilte gebeurt er hier een kaalslag op het Antwerpse jeugdwerk”, zegt Ilse van Dienderen. “De boekhoudkundige oefening van schepen Beels zal ongenadig hard toeslaan en zal niet zonder gevolgen blijven voor de meest kwetsbare kinderen en jongeren. In bepaalde wijken zullen jeugdwerkingen moeten inkrimpen of misschien zelfs hun deuren sluiten. Daardoor zal er amper nog aanbod zijn, of zelfs helemaal geen meer. Dat is nochtans essentieel om alle kinderen en jongeren kansen te geven voor de toekomst. Maar het aanbod is ook cruciaal om preventief grotere maatschappelijke problemen op te vangen en te voorkomen. Door extra jeugdwerkers wordt de nood aan extra politiemannen of -vrouwen immers minder.”

Professor Sociaal Werk Peter Raeymaeckers: “Problematisch voor het stedelijke weefsel”

De beslissing om de subsidies niet volledig te indexeren, is volgens professor Sociaal Werk bij Universiteit Antwerpen Peter Raeymaeckers problematisch voor een stad als Antwerpen. "Het wijst op een gebrek aan samenwerking over de beleidsbevoegdheden heen. Het wegvallen van jeugdwerkers is problematisch voor het stedelijke weefsel”, zegt de professor.

Raeymaeckers doet onderzoek naar stedelijk sociaal werk. Armoede kan volgens hem alleen worden aangepakt als het integraal gebeurt. “Niet alleen de schepen van Sociale Zaken moet hiermee bezig zijn, ook de schepenen van onder meer Jeugd, Onderwijs en Wonen”, zegt de professor. “Dat gebeurt nu niet en dat zie je ook bij deze besparingen in Antwerpen. Elke schepen kijkt naar de eigen bevoegdheden. Sociaal werk moet aanwezig zijn tot in de wijk, tot op de pleintjes en zelfs tot in de straat. Door onvoldoende de subsidies voor jeugdwerk te indexeren, dreigen er wijken te ontstaan waar dit soort van sociaal werk amper nog aanwezig zal zijn. De kwetsbare jongeren worden hierdoor het hardst getroffen. Dit kan onder meer worden belet als schepenen niet alleen onderling zouden samenwerken, maar ook met het sociaal middenveld.”

Raeymaeckers verwijt het beleid alleen maar aan kortetermijndenken te doen. “Als 23 jeugdwerkers ontslagen dreigen te worden, dan moet nu al worden gekeken hoe dit het best opgevangen kan worden. Je kan niet wachten tot het stof rond de begrotingsbesprekingen is gaan liggen”, zegt de professor. 

Professor sociaal werk Peter Raeymaeckers (UAntwerpen). ©  Jeroen Hanselaer

Aangeboden door onze partners