Deze leiders van Chiro Giedo zullen nog een paar maanden meer geduld moeten hebben alvorens de bouw van het nieuwe lokaal kan aanvatten. 2020 wordt dus 2023, maar het lokaal komt er zeker, zo stelt de gemeente. © JAA

Uitstel van investeringen om financiën in balans te houden: “Maar bouw Chirlokaal en aanpassing gemeentehuis gaan door”

Schilde -

De belastingen moeten in Schilde niet naar omhoog en het personeelsbestand moet niet worden afgeslankt. “Hoewel de energie- en andere crisissen zich ook bij ons laten gevoelen, volstaat het om enkele geplande investeringen uit te stellen in de tijd en dan nog vooral omwille van praktische omstandigheden”, aldus schepen van Financiën Olivier Verhulst (Open Vld).

Schepen Olivier Verhulst. © ISPIX

Zoals elk jaar maakt het lokaal bestuur de nodige aanpassingen aan de begroting van zijn meerjarenplan. De gemeenteraad keurde die – met onthoudingen van de oppositie – zopas goed. De financiële situatie Schilde blijft zo in balans. Het strategisch meerjarenplan 2020-2025 is de uitwerking van het coalitieakkoord dat N-VA en Open VLD afsloten begin deze legislatuur. Het bevat de beleidskeuzes en hun financiële vertaling.

“De opmaak van het aangepaste meerjarenplan was geen vanzelfsprekende opdracht”, Aldus Olivier Verhulst. “Na de coronacrisis werd Europa geconfronteerd met de oorlog in Oekraïne. De energieprijzen gingen meteen de hoogte in, gevolgd door een inflatiegolf. De daarmee gepaarde loonindexeringen, hebben een grote impact op de gemeentelijke begroting. Ook de stijgende kosten bij politie en brandweer beperken verder de vrije beleidsruimte.”

“De stijgende kosten dwingen ons zeer bewust keuzes te maken en aanhoudend bij te sturen. Onze inwoners voelen zelf ook de impact van alle prijsstijgingen, de belastingen niet verhogen blijft daarom ons uitgangspunt. Ook voor ons personeelsbeleid zijn er geen nefaste gevolgen”, benadrukt de liberale schepen.

© JAA

Niks geschrapt

Het schepencollege schrapt geen enkel project uit het meerjarenplan. “In afwachting van het dalen van de hoge inflatieprijzen stellen we enkele investeringen wel uit. Het is te zeggen: we spreiden ze realistisch omdat om tal van redenen toch niet eerder in uitvoering geraken. Het gaat dus eerder om een boekhoudkundige precisering, al gaan we ook weer niet alles daarna tegelijk op een kortere termijn realiseren”, aldus Verhulst.

“Het betreft onder meer het gemeentelijk aandeel van de aanpassingswerken aan de Schoolstraat, de verbouwing van het gemeentehuis, de bouw van een nieuw Chirolokaal en de aanleg van een fietspad in de Victor Frislei. We gaan hier dus mee door, maar ten vroegste volgend jaar. Zo hopen we het langverwachte Chirolokaal aan het Lindencentrum begin 2023 effectief te kunnen gunnen, waarna de werken snel kunnen starten.”

Bij het aanpassen van het meerjarenplan ging extra aandacht naar energiebesparende maatregelen op lange termijn voor zowel het lokaal bestuur als de inwoners. De installatie van zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen wordt versneld. Ook de led-verlichting van de buitensportterreinen komt er zo snel mogelijk.

Gezien de snel wisselende omstandigheden, voorziet het schepencollege als in mei 2023 een nieuwe controle van de begroting.   (jaa)

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners