© atv

Zwijndrecht dan toch ingedeeld bij regio Waasland: “Geen argument meer voor monsterfusie”

Zwijndrecht -

Zwijndrecht wordt dan toch overgeheveld van regio Antwerpen naar regio Waasland, dat werd in de Vlaamse commissie beslist. Die regiovorming regelt de samenwerkingsverbanden tussen verschillende gemeenten. Alle partijen van de Zwijndrechtste gemeenteraad vroegen die overheveling naar regio Waasland. Nu Zwijndrecht niet meer bij regio Antwerpen hoort, is er ook geen reden meer om fusiegesprekken te voeren met andere Wase gemeenten volgens burgemeester André Van de Vyver (Groen).

Rebecca Van Remoortere

In maart 2021 besliste de Vlaamse regering om Vlaanderen op te delen in zeventien referentieregio’s, om zo gemeentelijke samenwerkingsverbanden te stroomlijnen. Zwijndrecht werd toen ingedeeld bij de regio Antwerpen. Dat gebeurde tegen de zin en het advies in van voltallige gemeenteraad. Ook de andere Wase gemeenten lieten zich horen. Eerder deze week werd beslist in de Vlaamse commissie binnenlands bestuur om Zwijndrecht alsnog in te delen bij regio Waasland en dus niet bij regio Antwerpen. Die beslissing moet nog worden goedgekeurd in het Vlaams Parlement.

En dat heeft volgens de burgemeester van Zwijndrecht gevolgen. “De verdeling bij regio Antwerpen voedde bij een aantal politici in Zwijndrecht de angst om in de klauwen van de stad Antwerpen te vallen als district. Deze nieuwe beslissing neemt deze angst en bezorgdheid nu grotendeels weg. Daarmee valt ook een belangrijk argument voor een fusie met Beveren en Kruibeke weg. Zwijndrecht kan nu de bestaande goedwerkende samenwerkingsverbanden in het Waasland gewoon behouden en zelfs uitbreiden”, aldus de burgmeester.

Burgemeester Van de Vyver is altijd tegen een fusie met andere Wase gemeenten geweest, maar in mei van dit jaar besloot een wisselmeerderheid van CD&V, Vlaams Belang en N-VA dat het nodig was om toch fusiegesprekken op te starten met naburige Wase gemeenten en om te onderzoeken wat de eventuele voordelen van zo’n fusie zouden zijn.

Stopsignaal

Volgens Van de Vyver is de nieuwe regiovorming het signaal om te stoppen met het fusietraject. “We hebben nu uitzonderlijk de kans om twee historische vergissingen in de geschiedenis van Zwijndrecht in één klap recht te zetten. Alles is nu aanwezig om de gemeente Zwijndrecht te laten voortbestaan en te blijven werken aan verdere verbeteringen. Financieel zijn we gezond, ook op langere termijn, en dankzij de aanpassing in de regiovorming kunnen we met onze vele goede partners in het Waasland blijven samenwerken, en deze samenwerkingen verder uitbouwen”, aldus de burgmeester.

Maar zo denken de partijen uit de wisselmeerderheid er niet over. De partijen zijn blij met de indeling bij regio Waasland, maar voor hen is dat niet voldoende. “Zwijndrecht heeft veel noodzakelijke samenwerkingen in verschillende beleidstaken en -domeinen met andere gemeenten. Je moet durven erkennen dat we aan de limieten van een normale werking zitten in de gemeente. Er loopt een onderzoek om te kijken welke voordelen een fusie kan hebben. Wij willen dat onderzoek afwachten, want er komen enorme uitdagingen op de gemeente af als we autonoom blijven”, zegt Danny Van Hove van (N-VA). Verder vreest N-VA nog dat als er verplichte fusies worden doorgedrukt door de Vlaanderen, Zwijndrecht alsnog bij Antwerpen zal gevoegd worden.

Dreiging

En een annexatie bij Antwerpen, daar zit niemand in Zwijndrecht op te wachten. “Ook meerderheidspartij CD&V niet. “Voor ons verandert er niets. Zwijndrecht hoort nog steeds bij de provincie Antwerpen en is ook deel van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen. Als het over verplichte fusies gaat zit dus alle dreiging bij een fusie met Antwerpen. Voor onze financiële gezondheid op lange termijn is een fusie belangrijk, daarom moeten we fusiegesprekken verderzetten en dat met de Wase gemeenten waar we nu al veel samenwerkingen mee hebben”, aldus Ann Van Damme (CD&V).

En ook voor Vlaams Belang verandert de regiovorming niet veel. “We gaan er een stap op vooruit door nu bij het Waasland te horen. Maar aan de praktische kant verandert er niet veel. We hebben nog altijd problemen met te weinig personeel en moeten nog altijd besparen. Onze partij ziet nog altijd heil in een groter geheel, dus moet een fusie met andere gemeenten verder onderzocht worden”, zegt Ronny Dobbeleir van Vlaams Belang.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners