Peter Vos en Geert Van Turnhout van deBurgers van Grobbendonk en Bouwel zitten klaar aan de vergadertafel. Nu de lokale partijvoorzitters nog. © Marc Peeters

Beweging wil meer burgerparticipatie: “Burgerbudget hoeft geen modewoord te zijn”

Grobbendonk -

De beweging deBurgers van Grobbendonk en Bouwel pakt uit met een opmerkelijk initiatief. Ze hebben alle voorzitters van de politieke partijen die in Grobbendonk actief zijn uitgenodigd voor een vergadering over de organisatie van burgerparticipatie tijdens de volgende legislatuur. Dit zou kunnen aan de hand van het Ouwen-Memorandum.

Marc Peeters

Het Ouwen-Memorandum is een handleiding rond burgerinspraak die werd opgemaakt naar analogie met een gelijkaardig document in de stad Geel. “Het kan in Grobbendonk beter met de rechtstreekse participatie van inwoners aan het gemeentelijke beleid”, menen Peter Vos en Geert Van Turnhout van deBurgers. “Kijk bijvoorbeeld naar de gemeente Zoersel. Daar start de gemeenteraad met een vragenhalfuurtje van de burger. Er kunnen ook voorstellen gedaan worden. Ook burgerbudget hoeft geen modewoord te zijn. Het principe is dat de gemeente initiatieven die vanuit de inwoners groeien kan ondersteunen, financieel of materieel.”

Om daarover van gedachten te wisselen willen deBurgers van Grobbendonk en Bouwel alle politieke families rond de tafel brengen. “Alle partijen worden uitgenodigd om het memorandum, waarin concrete dingen staan, in hun verkiezingsprogramma op te nemen. Maar ook, en nog belangrijker, door hun ondertekening te verklaren dat ongeacht welke samenstelling het nieuwe bestuur na de verkiezingen zal hebben, dit memorandum uit te voeren door het op te nemen in het volgende bestuursakkoord.”

“Het kan dan een eerste punt zijn waarover in een nieuwe coalitie geen compromis meer hoeft gevonden te worden. En dat ook door de oppositie zal ondersteund worden.”

Met de vermelding Ouwen-Memorandum grijpen deBurgers terug naar de oude naam van de dorpen Grobbendonk en Bouwel. Omdat niemand tegen inspraak en participatie is, hopen de initiatiefnemers dat hun voorstel ten minste bespreekbaar is. “We beseffen zeer goed dat het niet voor de hand zal liggen om alle neuzen in dezelfde richting te krijgen.”

Geen zetel

De beweging deBurgers van Grobbendonk en Bouwel werd zo’n vijf jaar geleden opgericht. De groep die wil afrekenen met de particratie nam in 2018 voor het eerst deel aan de gemeenteraadsverkiezingen. 4,3% van de stemmen was volgens Peter Vos geen onaardig resultaat voor een nieuwkomer, maar net niet voldoende voor een eerste zetel. Het waakvlammetje is de voorbije jaren blijven branden.

“We zullen begin volgend jaar beslissen of we in 2024 opnieuw zullen deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen. De reacties op het Ouwen-Memorandum zullen meegenomen worden in de overwegingen, maar zullen zeker niet allesbepalend zijn.” Het is momenteel koffiedik kijken hoeveel partijen met deBurgers rond de tafel willen zitten. “We gaan hierover alleszins zeer transparant berichten via onze website grobbendonk.deburgers.be”, klinkt het.

Aangeboden door onze partners

Meest gelezen

Vastgoed

Jobs in de regio